Доц. д-р Стоянка Николова Атанасова

  Катедра Органична химия

Кабинет 211, Тел. (032 261) 349
e-mail:  tanya @ uni-plovdiv.bg, tanya1nikolova @ gmail.com

ORCID: 0000-0002-4649-7935
Scopus ID: 12801432200

Преподавани курсове:

Органична химия

Биоорганична химия

Химия на природните съединения, избираема за магистри

Анализ на лекарствени средства, избираема за магистри

Органичен спектрален анализ, избираема за магистри

 

Дисертация:

„Синтез на азотни производни на 2-арил- и 2-хетероарил-1,3-индандиони“, 2003 г.

 

Научна тематика: 

Модификация на 2-арил- и 2-хетероарил-1,3-индандиони с природни алфа-аминокиселини и техни производни, Синтетично приложение на реакцията на алфа-амидоалкилиране, Нови синтетични методи за получаване на шестчленни N- и O-съдържащи хетероциклени съединения, Региоселективно ацилиране на бета-енаминони на хомовератриламина с 1,3-дикарбонилни съединения, Селективна редукция и последваща циклизация на орто-ацилираните бета-енаминони; Алтернативни методи за синтез на производни на алкалоида cherylline, emaireocerine и др.

Специализации в чужбина и международно сътрудничество
Сътрудничество с университета Nirma в Ахмедабад, Индия, 2010, 2017
Изнесени цикъл лекции по „Химия на хетероциклените съединения“ в университета в Аликанте, Испания, 2011, 2012, 2013, както и университета във Варшава, Полша, 2014 (програма Еразъм)

Членство в научни организации
Съюз на учените в България, клон Пловдив
Научно-технически съюз

Избрани публикации:

1. V. Gledacheva, M Pencheva, S Nikolova, I Stefanova, Ability of 2-Chloro-N-(1-(3, 4-dimethoxyphenyl) propan-2-yl)-2-phenylacetamide to Stimulate Endogenous Nitric Oxide Synthesis, Applied Sciences, 2022, 12 (9), 4473.
2. V. Gledacheva, M Pencheva, S Nikolova, I Stefanova, Ability of 2-Chloro-N-(1-(3, 4-dimethoxyphenyl) propan-2-yl)-2-phenylacetamide to Stimulate Endogenous Nitric Oxide Synthesis, Applied Sciences, 2022, 12 (9), 4473;
3. M. Milusheva, V. Gledacheva, M. Batmazyan, S. Nikolova, I. Stefanova, D. Dimitrova, K. Saracheva, D. Tomov, V. Chaova-Gizdakova, Ex Vivo and In Vivo Study of Some Isoquinoline Precursors, Sci. Pharm., 90 (2), 10.3390/scipharm90020037
4. P. Marinova, S. Nikolova, A. Dołęga, A. Ahmedova, Crystal Structure of N-(2-Benzoyl-4,5-dimethoxyphenethyl)-2-phenylacetamide, MolBank, 2022, 2022(2), M1376
5. Vera N. Gledacheva, Iliyana D. Stefanova, Valeri I. Slavchev, Rayna G. Ardasheva, Atanas D. Kristev, Stoyanka A. Nikolova, Kremena E. Saracheva, Darinka S. Dimitrova, Impact of a Newly Synthesized Molecule (2-chloro-N-(1-(3,4-dimethoxyphenyl) propan-2-yl)-2-phenylacetamide) on the Bioelectrogenesis and the Contractile Activity of Isolated Smooth Muscles, Folia Medica, 2020, 62(3): 532-8.
6. Barot, K.P., Nikolova, S., Ivanov, I., Ghate, M.D., Novel research strategies of Benzimidazole derivatives: A review, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2013, 13(10), pp. 1421–1447
6. Barot, K.P., Nikolova, S., Ivanov, I., Ghate, M.D., Novel anticancer agents and targets: Recent advances and future perspectives, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2013, 13(9), pp. 1239–1255
7. Barot, K.P., Nikolova, S., Ivanov, I., Ghate, M.D., Antitubercular drug development: Current status and research strategies, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2013, 13(11), pp. 1664–1684
8. Bano, M., Barot, K.P., Ahmed, S.M., Nikolova, S., Ivanov, I., Ghate, M.D., Benzopyran derivatives as cardio-selective ATP-sensitive potassium channel openers: A review, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2013, 13(12), pp. 1744–1760
9. Barot, K.P., Nikolova, S., Ivanov, I., Ghate, M.D., Antitubercular drug development: Current status and research strategies, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2013, 13(11), pp. 1664–1684
10. Manolov, S., Nikolova, S., Ivanov, I., Silica-supported polyphosphoric acid in the synthesis of 4-substituted tetrahydroisoquinoline derivatives, Molecules, 2013, 18(2), pp. 1869–1880