Ас. Иван Запрянов Илиев

Катедра Химична технология

Кабинет 313, Тел. (032 261) 411
e-mail: ivanz.iliev @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-0280-3048
Scopus ID: 57809929600 


Биографични данни:
от 01.2022 –  докторант в докторска програма „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

2020 – 2021 – ОКС  Магистър  –  Специалност: „Технология на мазнините, етеричните  масла, парфюмерията и козметиката“, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

2016 – 2020 – ОКС Бакалавър – Специалност: „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“, Специализация: Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

2012 – 2016 – средно образование, НУМТИ „Добрин Петков“ гр. Пловдив

Преподавани курсове:

Упражнения:

 1. Материали за медицината
 2. Технология на лекарствените средства
Избрани публикации:

 1. Tasheva S.T., Ivanova T.A., Popova V.T., Iliev I.Z., Stankov S.S., Fidan H.N., Mazova N.N., Stoyanova A.S.
  Coefficient of diffusion of tannins in extracts from physalis leaves (Physalis peruviana L.)
  (2019) Bulgarian Chemical Communications, 51 , pp. 209-213.
 2. Popova V., Ivanova T., Stoyanova A., Nikolova V., Hristeva T., Docheva M., Nikolov N., Iliev I.
  Polyphenols and triterpenes in leaves and extracts from three Nicotiana species
  (2019) Journal of Applied Biology and Biotechnology, 7 (5) , pp. 45-49.
 3. Fidan H., Stankov S., Iliev I., Gandova V., Stoyanova A., Dincheva I.
  Chemical composition of essential oils from different Mentha ssp
  (2022) 2022 8th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, EE and AE 2022 – Proceedings, DOI: 10.1109/EEAE53789.2022.9831198