Гл. ас. д-р Слава Христова Цонева

Слава Цонева Катедра Аналитична химия и Компютърна химия

Кабинет 102 и 103, Тел. (032 261) 462
e-mail: slava.tsoneva @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-6941-1057
Researcher ID: AEB-8975-2022
Scopus ID: 57210959130

 

 

 

Преподавани курсове:

Аналитична химия

Инструментални методи за анализ

Фармацевтичен анализ

Анализ на лекарствените вещества

Дисертация: „Компютърна интерпретация на вибрационни спектри“, 2018 г.
 
Научна тематика:

 

Избрани публикации: