Ас. Ася Димитрова Христозова

Катедра Аналитична химия и Компютърна химия

Кабинет 102, Тел. (032 261) 462
e-mail: asiahristozova @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0001-5348-9805

Биографични данни:

2001 – 2005 Биология и Химия – Бакалавър – „ПУ Паисий Хилендарски“ – Пловдив

2005 – 2006 Медицинска химия – Магистър – „ПУ Паисий Хилендарски“ – Пловдив

2018 – 2019 Спектрохимичен анализ – Магистър – „ПУ Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Преподавани курсове:

Аналитична химия и инструментални методи за анализ

Фармацевтичен анализ

Комбинирани хроматографски техники за анализ