Гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева

Катедра Аналитична химия и компютърна химия

Кабинет 114, Тел. (032 261) 467
e-mail: georgieva @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-1687-9588
Researcher ID: D-9653-2013
Scopus ID: 57194694518

Биографични данни:

1995 г. – ОКС магистър специалност Химия и физика, Химически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски “

2015 г.  – ОНС доктор, ДП Аналитична химия, Химически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Преподавани курсове:

ОКС Бакалавър

Методи за разделяне и концентриране в химичния анализ

Аналитична химия с инструментални методи за анализ

Онлайн ресурси за учебна работа:

https://students.uni-plovdiv.net/

Методи за разделяне и концентриране в химичния анализ

2019-2020 Аналитична химия с инструментални методи – Екология и Биология I курс задочно обучение

 

Дисертация: Твърдофазна екстракция с магнитни наночастици при анализ на следови елементи чрез плазмена спектрометрия, 2015 г.

 

Научна тематика:

Аналитична химия; Спектрохимични методи за анализ основани на плазмена спектрометрия – ICP-MS и ICP-OES; Методи за разделяне и концентриране за целите на елементния анализ – дисперсивна твърдофазна микро-екстракция; Магнитни наночастици; Спектрални методи за характеризиране и количествено определяне на нано-материали spICP-MS и UV-Vis.

Избрани публикации:

1.      V. M. Stefanova, L. I. Kaynarova, D. L. Georgieva, General characteristics of silver nanoparticles analysis by Single Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Bulgarian Chemical Communications, 51 (D), 77-84, 2019

2.      D. Georgieva, A. Ivancheva, Ts. Lazarova, V. Stefanova, Magnetic assisted solid phase extraction of trace elements by APDC impregnated silica coated manganese-ferrite nanoparticles, Bulgarian Chemical Communications, 51 (D), 85-91, 2019

3.      D. H. Sánchez, D. L. Georgieva, V. J. Kmetov , V. M. Stefanova, “Microwave assisted carbon modification of magnetite nanoparticles, used for solid phase extraction of trace elements”, Bulgarian Chemical Communications, 49 G, 237, 2017

4.      V. Stefanova, D. Georgieva, V. Kmetov, I. Roman, A. Canals, Unmodified manganese ferrite nanoparticles as a new sorbent for solid-phase extraction of trace metal–APDC complexes followed by inductively coupled plasma mass spectrometry analysis, J. Anal. At. Spectrom., 27, 1743-1752, 2012

5.      K. Ivanov, P. Zaprjanova, M. Petkova, V. Stefanova, V. Kmetov, D. Georgieva, V. Angelova, Comparison of inductively coupled plasma mass spectrometry and colorimetric determination of total and extractable phosphorus in soils, Spectrochimica Acta Part B, 71-72, 117–122, 2012

6.      D. Hristozov; C. E. Domini; V. Kmetov, V. Stefanova, D. Georgieva, A. Canals, Direct ultrasound-assisted extraction of heavy metals from sewage sludge samples for ICP-OES analysis, Analytica Chimica Acta, 516 (1-2), 187-196, 2004

7.      V. Kmetov, V. Stefanova, D. Hristozov, D. Georgieva, A. Canals, Determination of calcium, iron and manganese in moss by automated discrete sampling flame atomic-absorption spectrometry as an alternative to the ICP-MS analysis, Talanta, 59 (1), 123-136, 2003