Проф. д-р Илиян Иванов Иванов

  Катедра Органична химия

Кабинет 211, Тел. (032 261) 349
e-mail: Ivanov @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0002-4662-3735
Researcher ID: K-5415-2016
Scopus ID: 7402503559

Преподавани курсове:

Органична химия

Биоорганична химия

Химия на лекарствените вещества

Химия на отровните вещества

Химия на наркотичните вещества

Онлайн ресурси за учебна работа: https://e-learning.uni-plovdiv.bg/

 

Дисертация:

ОНС „доктор“

Професионално направление: 4.2. Химически науки

Специалност: Органична химия

Диплома No/дата: 28282 / 27.01.2003, утвърдено с Протокол No/дата: 15 / 19.11.2002

Тема на дисертационния труд: Нови методи за синтез на изохинолинови съединения

 

Научна тематика: Изследвания в областта на: органичния синтез и изследване хода на органични реакции свързани главно с образуване на нова въглерод-въглеродна връзка и въглерод-азот връзка при синтеза на хетероциклени съединения. Фитохимични изследвания на медицински растения.
Избрани публикации:

1. New insight into the flavonoid composition of Chenopodium botrysPhytochemistry Letters

2017 | journal-article DOI: 10.1016/j.phytol.2017.01.015 EID: 2-s2.0-85011995460

2. A brief review of Cherylline synthesisIndian Journal of Chemistry Section B-Organic Chemistry Including Medicinal Chemistry 2015 | journal-article WOSUID: WOS:000365634700001

3. SYNTHESIS OF 1,4-DISUBSTITUTED ISOQUINOLINES AS CHERYLLINE DERIVATIVES Materials, Methods & Technologies 2014-06-02 | conference-paper Part of ISSN: 1314-7269 (online)

4. The Effect of Cigarette Design on the Content of Phenols in Mainstream Tobacco SmokeBeitraege zur Tabakforschung International 2011 | journal-article WOSUID: BCI:BCI201100197878

5. N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-2-(4-isobutylphenyl)propanamide Manolov SIvanov IVoynikov Y MolBank (2018) 2018(4)