Проф. д.н. Пламен Николов Пенчев

Катедра  Аналитична химия и компютърна химия

Тел. (032 261) 442
e-mail: plamen @ uni-plovdiv.net

Scopus ID: 6701496957

Home page: http://web.uni-plovdiv.bg/plamenpenchev/

 

 

Биографични данни:

2016 – досега: професор в катедра „Аналитична химия и компютърна химия“

2010 – 2016: доцент в катедра „Аналитична химия и компютърна химия“

2006 – 2010: главен асистент в катедра „Аналитична химия и компютърна химия“

2001 – 2006: Postdoctoral Research Associate, Department of Chemistry and Biochemistry, ASU, Arizona, U.S.A

1995 – 2001: асистент , старши асистент, гл. асистент в катедра „Аналитична химия и компютърна химия“

1989 – 1996: химик в катедра „Аналитична химия и компютърна химия“

 

Специализации в чужбина:

– януари 2000 г. – специализация в университета в Саарбрюкен по проект S_Jep 12451-97 на програмата Темпус

– февр., 1997 – май, 1997, Tempus scholarship, Technical university of vienna, vienna, austria

– окт. 1995 – фев., 1996 scholarship from austrian ministry of science and education, Technical University of Vienna, Vienna, Austria

 

Преподавани курсове:

– на студенти бакалаври

Аналитична химия, I част

Инструментален анализ

Инструментални методи за анализ – II част

Молекулен спектрален анализ

Хемометрия

– на студенти магистри

Съвременни насоки в молекулния спектрален анализ

Компютърни методи за обработка и интерпретация на спектрална информация

Онлайн ресурси за учебна работа:

http://kosnos.net/ – Интернет научно-популярно списание

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=256 – курс лекции и курс упражнения по Хемометрия

Дисертации:

– за образователната и научна степен доктор: „Прилагане на хемометрични методи за идентификация на органични съединения на основата на техните инфрачервени спектри“, 1998 г.

– за научната степен доктор: „Компютърна интерпретация на молекулни спектри, с цел разкриване на структурата на органични съединения“, 2016 г.

 

Научна тематика:

1.  Компютърна интерпретация на молекулни спектри. Класификация на ИЧ и мас- спектри с изкуствени невронни мрежи, библиотечно търсене в спектрални библиотеки от ИЧ и Раман спектри, прилагане на концепцията за максимална обща подструктура за обработка на структурите на съединенията от хит-списъка, интерпретационно търсене в библиотеки от напълно отнесени 13C спектри.

2. Идентификация и/или разкриване на структурата на непознати природни съединения от растения: изполват се ИЧ и и едномерни ЯМР спектри – 1H-, 13C- и DEPT-135, както и двумерните техники HMQC, HMBC, 1H-1H COSY, NOESY.

3. Квантовохимични изчисления с цел отнасяне на ИЧ, Раман и 1H-, 13C- спектри.

Избрани публикации:

§  Petko I. Bozov, Plamen N. PenchevNeo-clerodane diterpenoids from Teucrium polium subsp. vincentinum (rouy) D. WoodPhytochemistry Letters31, 237-241 (2019).

§  Plamen N. Penchev, Josep Coll, Katia Nicolova, Ilia N. Iliev and Petko I. Bozov; Minor diterpenoids from Scutellaria galericulataPhytochemistry Letters15, 103-107 (2016).

§  S. R. Nachkova, S. Milenkova, P. Penchev, P. Bozov; Interpretive library search of plant compound spectra in a 13C NMR databaseChemistry of Natural Compounds51 (5), 993-996 (2015).

§  Plamen N. Penchev, Stefka R. Nachkova, Tonka A. Vasileva and Petko I. Bozov; 1H and 13C NMR analysis of neo-Clerodane Diterpenoid ScutecyprinNatural Product Communications9 (8), 1065-1068 (2014).

§  Petko I. Bozov, Plamen N. Penchev and Josep Coll; neo-Clerodane Diterpenoids from Scutellaria galericulataNatural Product Communications9 (3), 347-350 (2014).

§  Petko I. Bozov, Plamen N. Penchev, Tonka A. Vasileva and Ilia N. Iliev; Diterpenoids from Scutellaria galericulata. Chemistry of Natural Compounds50 3, 479-480 (2014).

§  Plamen N. Penchev, Klaus-Peter Schulz, and Morton E. Munk; INFERCNMR: A 13C NMR Interpretive Library Search SystemJournal of Chemical Information and Modeling52, 1513-1528 (2012).

§  Kurt Varmuza, Nikolay T. Kochev and Plamen N. PenchevEvaluation of Hitlists from IR Library Searches by the Concept of Maximum Common SubstructuresAnalytical Sciences,17, i659-i662 (2001).

§  P.N. Penchev, G.N. Andreev, K. Varmuza; Automatic Classification of Infrared Spectra Using a Set of Improved Expert-based Features. Analytica Chimica Acta, 388(1-2), 145-159 (1999).

§  K. Varmuza, P. Penchev, H. Scsibrany. Maximum Common Substructures of Organic compounds Exhibiting Similar Infrared SpectraJournal of Chemical Information and Computer Sciences38, 420-427 (1998).