Гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски

Катедра Аналитична химия и компютърна химия

Телефон: (032 261) 449
e-mail: atanas @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0001-7120-392X
Researcher ID: ABG-2531-2020
Scopus ID: 6506523690

Home page: https://atanas.uni-plovdiv.net

Биографични данни:

Активно участва в създаването и изграждането на национална отворена мрежа за наблюдение на околната среда https://meter.ac. Над 20 години опит в изграждане и поддръжка на интернет инфраструктура. Участва в доброволни национални и международни инициативи с обществен отзвук. Любител на свободното и критично мислене.

Преподавани курсове:

Мрежи

Компютърни мрежи и комуникации

Компютри и софтуер

Електронно-образователни среди (CMS – Moodle)

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Компютърна химия

Атмосферна химия

Онлайн ресурси за учебна работа:

https://students.uni-plovdiv.net

 

Дисертация: Адсорбция на ацетон върху лед при температури около 200 К:

експериментално и моделно изследване, 2006

 

Научна тематика:

Балонът на мечтите, 2018  https://youtu.be/L54MCfriHp0

Теория на времето, 2020  https://youtu.be/GYyh9MBnD4U

Избрани публикации:

A. Terziyski, S. Tenev, V. Jeliazkov, A Multisensor Environmental Monitoring Device, 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-3, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167052

A. Terziyski, S. Tenev, V. Jeliazkov, Radon Concentration Gauge, 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-3, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167075

A. Terziyski, N. Kochev, S. Tenev, Dynamics of Science – Theology Interactions, Nauka, 2/2020, XXX, pp. 50-55, 2020

A. Terziyski, S. Tenev, V. Jeliazkov, N. Jeliazkova, N. Kochev, METER.AC: Live Open Access Atmospheric Monitoring Data for Bulgaria with High Spatiotemporal Resolution. Data 2020, 5, 36

A. Terziyski, S. Tenev, V. Jeliazkov, N. Kochev, G. Dimitrov, N. Jeliazkova, L. Iliev, Ch. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, • Balloon-borne measurements in the upper troposphere and lower stratosphere above Bulgaria (N41-43° E24-26°), Bulgarian Chemical Communications, Volume 51, Pages 153-157, 2019

N. Kochev, A. Terziyski, M. Milev, Numerical Modeling of Three-Phase Mass Transition with an Application in Atmospheric Chemistry, Applied Mathematics, 2013, Vol. 4, No. 8A, pp. 100-106, doi: 10.4236/am.2013.48A014

Behr, P., A. Terziyski, R. Zellner, Z., Acetone Adsorption on Ice Surfaces in the Temperature Range T = 190-220 K: Evidence for Aging Effects Due to Crystallographic Changes of the Adsorption Sites, J. Phys. Chem. A, 110 (26), 8098-8107 (2006)

Behr, P., A. Terziyski, R. Zellner, Z., Reversible Gas Adsorption in Coated Wall Flow Tube Reactors. Model Simulations for Langmuir Kinetics. Z. Phys. Chem. 218 (2004) 1307-1327