Ас. д-р Лидия Иванова Кайнарова

Катедра Аналитична химия и Компютърна химия

Кабинет: 115, Тел. (032 261) 470
e-mail: lykainarova @ uni-plovdiv.net

ORCID: 0000-0003-3661-7670
Scopus ID: 57200619882

Биографични данни:

2012 – 2016 Бакалавър “Медицинска химия“ в ПУ “Паисий Хилендарски“

2016 – 2017 Магистър “Спектрохимичен анализ“ в ПУ “Паисий Хилендарски“

Преподавани курсове:

 Аналитична химия с инструментални методи за анализ

Клинични анализи