Доц. д-р Димитър Георгиев Божилов

Катедра Органична химия

Лаборатория 210, Тел. 032 261 409

e-mail: bozhilov @ uni-plovdiv.bg

ORCID: 0000-0001-6569-8348
Researcher ID: AAD-3181-2020
Scopus ID: 57214598724

Преподавани курсове:

Органична химия

Биоорганична химия

Съвременни хроматографски методи

Хроматографски методи във фармацевтичния анализ

Химия на наркотичните вещества

 

Дисертация: ФИТОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЕТЕРИЧНОТО МАСЛО И ПОЛИФЕНОЛНИЯ КОМПЛЕКС НА БЯЛ РАВНЕЦ, МЕНТА И ОГНИЧЕ, 2017

 

Научна тематика:

Фитохимично изследване компонентите на полифенолния комплекс и етеричното масло на три широко използвани в народната медицина билки – диворастящо огниче (Chenopodium botrys), три вида култивирана мента- Mentha piperita, Mentha citrata и Mentha suaveolens, дивите видове бял равнец- А.collina  и A. asplenifolia, както и култивирания сорт Proa. От проведените изследвания установихме важни качествени и количествени характеристики за изследваните билки. В огничето метоксилирани флавони (95% от общото съдържание), главно хиспидулин, са основните компоненти на полифенолния комплекс и ниско съдържание на кверцетинови гликозиди. За първи път е предложен механизъм на фрагментация на 6-метоксифлавони, хесперетин и диосметин в условията на ESI-MS/MS. Гликозиди на ериодиктиол, апигенин и лутеолин, както и розмаринова киселина са основните компоненти (над 90%) на полифенолния комплекс в трите вида мента.  С най-високо съдържание на лутеолинови гликозиди (6.52 mg.g-1), хесперидин (1.53 mg.g-1) и розмаринова киселина (4.22 mg.g-1) се отличава M. citratа. Моно- и ди- КХК са основни компоненти в белия равнец с над 70% от общото съдържание на полифеноли.  А. asplenifolia съдържа рутин, докато той не се регистрира в A. collina и cv. Proa. За първи път е изследван състава на етеричното масло от диворастящо огниче в България като кислородсъдържащите сескитерпени елемолацетат, елемол, α-еудезмол, еудезм-7(11)-ен-4α-ол, α-еудезмолацетат и α-хеноподиол са основните компоненти. За първи път в състава на маслото е идентифициран γ-костол. За първи път е установен състава на етеричното масло от М. suaveolens и M. citrata, култивирани в България и е определено, че основния компонент на маслото от М. suaveolens е карвон.

Продължавам да изследвам различни видове билки като родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), котешка стъпка (Clinopodium vulgare), безсмъртниче (Helichrysum italicum), и други.

Избрани публикации:

Dagnon, S., Ivanov, I., Bojilov, D., Docheva, M., & Statkova, S. (2013). Evaluation of the Main Polyphenolic Compounds in Aromatic Plants of Asteraceae and Solanaceae Families of Bulgarian Origin. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 1(6), 76–84.

Bojilov, D., Dagnon, S., & Ivanov, I. (2017). Constituent composition of Chenopodium botrys essential oil. Bulgarian Chemical Communications, 49(Special Issue G), 124–129.

Bojilov, D., Dagnon, S., & Ivanov, I. (2017). New insight into the flavonoid composition of Chenopodium botrys. Phytochemistry Letters, 20, 316–321.

Georgieva, K., Dagnon, S., Gesheva, E., Bojilov, D., Mihailova, G., & Doncheva, S. (2017). Antioxidant defense during desiccation of the resurrection plant Haberlea rhodopensis. Plant Physiology and Biochemistry, 114, 51–59.

Edreva, A., Vitkova, A., Dagnon, S., Konakchiev, A., Gesheva, E., & Bojilov, D. (2017). Field-cultivated medicinal plants of Achillea millefolium group: a source of bioactive compounds. Genetics and Plant Physiology, 7(1–2), 22–33.

Dospatliev, L., Lozanov, V., Ivanova, M., Papazov, P., Sugareva, P., Petkova, Z., & Bojilov, D. (2018). Comparison of Free Amino Acid Compositions of Stem and Cap in Wild Edible Mushrooms, Bulgaria. Oxidation Communications, 41(4), 542–549.

Dospatliev, L., Lozanov, V., Ivanova, M., Papazov, P., Sugareva, P., Petkova, Z. Y., & Bojilov, D. (2019). Differences in amino acid composition of stem and cap of Morchella esculenta from the Batak Mountain, Bulgaria. Bulgarian Chemical Communications, 51(Special Issue A), 251–255.

Dospatliev, L. K., Petkova, Z. Y., Bojilov, D. G., Ivanova, M. T., Antova, G. A., & Angelova-Romova, M. Y. (2019). A comparative study on the methods of antioxidant activity in wild edible mushrooms from the Batak Mountain , Bulgaria. Bulgarian Chemical Communications, 51(Special Issue A), 245–250.

Dagnon, S., Novkova, Z., Bojilov, D., Nedialkov, P., & Kouassi, C. (2019). Development of surrogate standards approach for the determination of polyphenols in Vernonia amygdalina Del. Journal of Food Composition and Analysis, 82, 103231.

Mollova, S., Fidan, H., Antonova, D., Bozhilov, D., Stanev, S., Kostova, I., & Stoyanova, A. (2020). Chemical composition and antimicrobial and antioxidant activity of Helichrysum italicum ( Roth ) G . Don subspecies essential oils. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 44, 371–378.