METER.AC: Началото | 001

Химическият факултет организира семинар METER.AC: Началото | 001 на 24.03.2021 г. от 18:00 ч. По време на събитието ще бъде представена отворената мрежа за наблюдение на околната среда METER.AC, която се развива с активната подкрепа на нашият факултет. Заповядайте да бъдем заедно на това първо по рода си представяне!