Магистърска програма по Компютърна химия

MastersCompChem2013-Presentation-HighRes