За дипломираните студенти

Всички дипломирани студенти през м. Юли 2012г. – бакалаври и магистри – да минат през Учебен отдел за подпис на дипломите до 19.12.2012 г. Необходимо е да носят 1 снимка – стандартен размер за документи.