Научна конференция

Уважаеми колеги,

Химическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” организира 11-та научна конференция по химия  с международно участие, която ще се проведе от 11 до 13 октомври 2018 г. в Парк хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив.

Повече информация може да намерите на официалната страница на конференцията:

https://11cc.uni-plovdiv.net/

 

  • Архив

10-та научна конференция, 2016 год.
9-та научна конференция, 2011 год.
8-ма научна конференция, 2010 год.

7-ма научна конференция, 2008 год.

6-та научна конференция, 2007 год.

  • Студентска конференция за студенти и докторанти „Предизвикателства в химията“

http://scc.uni-plovdiv.net/