Научна конференция

Уважаеми колеги,

Химическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” организира 12-та научна конференция по химия  с международно участие, която ще се проведе на 13 и 14 октомври 2023 г. в Парк хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив.

Повече информация може да намерите на официалната страница на конференцията:
https://12cc.uni-plovdiv.net/

* снимки от 11-та научна конференция по химия

  • Архив

11-та научна конференция, 2018 год.
10-та научна конференция, 2016 год.
9-та научна конференция, 2011 год.
8-ма научна конференция, 2010 год.

7-ма научна конференция, 2008 год.

6-та научна конференция, 2007 год.

  • Студентска конференция за студенти и докторанти „Предизвикателства в химията“

http://scc.uni-plovdiv.net/