Бакалавър

Химия – редовно обучение

Химия – задочно обучение

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Химичен анализ и контрол на качеството

Химия и английски език

 


Специалности, по които не се провежда обучение!
Анализ и контрол

Компютърна химия

Химия с английски език

  • учебен план
  • седмичен разпис
  • изпитна и поправителна сесия – ликвидационна сесия
  • държавен изпит – програма, дати

Химия и физика

  • учебен план
  • седмичен разпис
  • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
  • избираеми дисциплини
  • държавен изпит по химия – програма, правила, примерен тест
  • държавен изпит по физика – програма

Зелена химия и екоикономика