Специалности за ОКС „Магистър“

Актуализирано:
юли 2015 г.

Електронна и лазерна техника (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х500 лв.

Електронна и лазерна техника (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв.


Физика на кондензираната материя (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х450 лв.

Физика на кондензираната материя (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Хранителна физика (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Хранителна физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х450 лв.

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х450 лв.


Физика на Земята (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х500 лв

Физика на Земята (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв


Медицинска радиационна физика и техника (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х550 лв.

Медицинска радиационна физика и техника (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х650 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х550 лв.


Субатомна физика (за специалисти)
задочно обучение – учебен план, такса – 3х400 лв.


Иконофизика (за специалисти)
задочно обучение – учебен план, такса – 3х500 лв.


Фотоника и модерни оптични технологии (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.

Optophotonics (за специалисти)
задочно обучение (на английски език) – учебен план, такса – 2х2000 лв.


Фотоника и модерни оптични технологии (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.


Information and Communication Systems (за специалисти)
задочно обучение (на английски език) – учебен план, такса – 2х2000 лв.


Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите (за специалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.


Телекомуникационни и информационни системи
редовно обучение – учебен план, такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 3х600 лв.


Телематика
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 3х700 лв.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 3х700 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 3х600 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 3х600 лв.

Телематика (след ОКС „Професионален бакалавър“)
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 4х700 лв.
редовно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 4х700 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2014/2015 г., такса – 4х600 лв.
задочно обучение – учебен план, за студенти от 2015/2016 г., такса – 4х600 лв.


Оптометрия
редовно обучение – учебен план, такса – 3х850 лв.


Учител по физика (за специалисти по направление 4.1.)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Учител по инженерни дисциплини (за инженери)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Учител по физика (за неспециалисти)
редовно обучение – учебен план, такса – 4х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 4х400 лв.


Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.)
редовно обучение – учебен план, такса – 2х500 лв.
задочно обучение – учебен план, такса – 2х400 лв.


Електронно обучение
дистанционно обучение – учебен план, такса – х600 лв.


Учител по инженерни дисциплини
дистанционно обучение – учебен план, такса –