Семинар: Нови моменти в съдържанието на обучението по Човекът и природата (V и VІ клас) и Физика и астрономия

ФАКУЛТЕТ ПО ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ,
ПУ ”П. ХИЛЕНДАРСКИ”, ПЛОВДИВ
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ПЛОВДИВ
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЛОВДИВ

Организират на 6 и 7 декември 2012 г. в  зала „Компас” на конферентен център на НПД
(Ректората на ПУ ”П. Хилендарски”)

СЕМИНАР НА ТЕМА:

НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА (V И VІ КЛАС) И ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

РАБОТНА ПРОГРАМА