44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката
организират
44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
7 – 10 април 2016 г. Ямбол
на тема
„Неформално образование по физика и астрономия”

Информация  Тук

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

Съюзът на физиците в България

обявява провеждането

на
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
29 септември – 2 октомври 2016, София

Информаци  Тук

International Conference on Smart Energy Technologies

                                                    SMART ENERGY TECHNOLOGIES
                                                                                  AND
                                                BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
                                                     23 – 25 August 2016, Stockholm, Sweden

International Conference on Smart Energy Technologies (www.vbripress.com/set) and Biosensors and Bioelectronics (www.vbripress.com/bb) are three-day international events organised by the International Association of Advanced Materials, Linkoping University and VBRI Press as part of the European Advanced Materials Congress (www.vbripress.com/eamc), 23-25 August 2016, cruising on the Baltic Sea from Stockholm-Helsinki-Stockholm with the Viking Line Cruise Ship M/S Mariella.

Click here to Submit Abstracts in the Smart Energy Technologies and Biosensors and Bioelectronics

Please read Call for Abstracts

1) Smart Energy Technologies

2) Biosensors and Bioelectronics

and download abstract template. The deadline for abstract submission is 18 March 2016.

Important Dates:

Deadline of abstract submission: 18 March 2016

Confirmation of abstract acceptation: 31 March 2016

Registration starts: 15 February 2016

Early-Bird Registration closed: 30 May 2016

Proceedings will be published after peer-review with ISBN, eISBN and DOI. For more information please visit conference website, www.vbripress.com/set and www.vbripress.com/bb

Find us on Facebook, Smart Energy Technologies AND Biosensors and Bioelectronics Symposium

We look forward to meeting you in the city of Nobel Prize, Stockholm, Sweden!

With best regards, 

Sophie Thompson
Secretary, VBRI Press Events

International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016

International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016 – Call for papers Online conference for students and young researchers Full paper Submission deadline:

March 18, 2016

Conference dates: April 18 – 22, 2016

Описание

XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

fnts-logo

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ (ФНТС)
КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА
СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ – БЪЛГАРИЯ (СЕМИБ)

ПОКАНА
За участие в
XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
19 – 20 АПРИЛ 2016 Г.

Условия за участие

КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
„ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”
9 януари 2016 г.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Зала „Компас“, у. Цар Асен 24, Пловдив
Описание
Заявка

Национално състезание „ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Национално състезание

„ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ”
6-8.02.2015 год., Пловдив

 

Организатори на събитието са МОН, РИО Пловдив и Физически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
Официалното откриване е на 6.02.2015 г., 17:00 ч. в Учебния театър на ПУ.
На 7.02.2015, 9:00 ще се проведат Селективните физични битки (зали: Информационен център, лаб. 315, лаб. ТСО ).
На 8.02.2015, 9:00 часа е Финалната физична битка (зала: Информационен център) за определяне на победителя в Националното състезание и селекциониране на участниците в Националния отбор за участие в Международния турнир (Тайланд 2015).
В Националната комисия (жури) участват четирима наши колеги (проф. дфн Ефтимов, проф. д-р Йовчева, гл. ас. д-р Екснер и ас. д-р Бодуров).

С уважение
Организационен Комитет
на Национално състезание „Турнир на младите физици”
Пловдив, 2015

Четвърта национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии

Студентски съвет и Физически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, съвместно с фондация „Еврика“, организират четвъртото издание на Националната студентска научна сесия, която ще се проведе в периода 25 – 27 Март 2015 г. в гр. Пловдив.

Това ежегодно събитие предоставя поле за изява на млади учени, студенти и докторанти в областта на физиката, инженерните технологии и методиката на обучение по физика във Висшите училища в Страната и БАН. Осигурява се форум за обсъждане на актуални проблеми в съответната научна област, както и се създават контакти, даващи възможност за бъдещи общи инициативи.

В програмата на научната сесия се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, чиито автори или съавтори са студенти и докторанти.

Основните секции са:

  • Оптика, фотоника и лазерна физика
  • Атомна и ядрена физика
  • Физика на кондензираната материя и нанотехнологии
  • Електроника, комуникации и инженерни технологии
  • Теоретична и математическа физика
  • Астронимия и физика на земята
  • Интердисциплинари науки и методика на обучението по физика

По време на конференцията ще се състои конкурс за научен проект „Еврика“. В него участниците ще имат възможност да представят по атрактивен начин иновативни идеи или макети на установки, върху които работят в екип или самостоятелно.

Във връзка с Международната година на светлината – 2015-та, гостите на  конференцията ще могат да посетят изложба на фотографии, направени от студенти и рисунки на ученици, посветени на физични явления свързани с видимия спектър на електромагнитното лъчение.

Предвижда се също така и изложение на продукти и рекламни материали на някои от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии. Тези фирми са подходящ пример за едни от възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици.

Важни срокове
Подаване на заявление за участие:  22.02.2015
Представяне на пълните доклади, научни проекти и фотографии: 01.03.2015

За повече информация:

  • Интернет страница: http://nscp.uni-plovdiv.bg/
  • Facebook: IV Национална Студентска Научна Сесия по Физика и Инженерни Технологии

Такса правоучастие не се заплаща!

ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
Секция „Физика” и Клуб на младите учени
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организират

ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
на тема:
„СВЕТЛИНАТА В НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО”,
посветена на
МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА

Дата: 12 март, 2015 г.
Място: Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” 6, Пловдив
Срок за подаване на заявки за участие: 9 март 2015 г.

ИЗИСКВАНИЯ

ПРОГРАМА