Държавни изпити бакалаври 2016 г.

За специалностите: Инженерна физика, Информационна физика и комуникации,
Медицинска физика,Физика.
Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.
Комисия:
Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. проф. д-р Невена Милева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова

За специалностите: Физика и математика, Химия и физика, Биология и физика.
Дати: 15.02.2016 г., 11.07.2016 г., 7.09.2016 г.

Комисия
Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Екатерина Писанова
2. доц. д-р Даринка Манова
3. доц. д-р Савка Маринова
4. доц. д-р Драгомир Господинов

Кандидат-студентски изпит по физика


Дати за кандидат-студентски изпити по физика за 2015 г.:

21.03.2015 г. (събота), 10.00 ч. и 14.00 ч., 214 каб., Ректорат – предварителен изпит, под формата на тест-събеседване.

5.06.2015 г. (петък), 9.00 ч. – предварителен изпит, под формата на тест-събеседване.

9.07.2015 г. (четвъртък), 9.00 ч.  – редовен изпит, под формата на тест-събеседване.

Кандидатстване

Необходими документи за кандидатстване

1. Лична карта
2. Бележка за платена кандидат-студентска такса (30 лв.)


Предварителни изпити

Оценките от предварителните и юлските изпити са равностойни. Вие можете да се явите на един или повече изпити и да изберете най-високата получена оценка, с която да се запишете във Факултета по физика на Пловдивски университет.


Специалности, по които се приемат бакалаври

1. Инженерна физика с 4 специализиращи профила:
– Нови материали
– Полимери и полимерни технологии
– Лазерни и фотонни технологии
– Медицинска физика

2. Телекомуникационни и информационни системи
3. Телекомуникации с мениджмънт
4. Телематика
5. Физика с информационни технологии
6. Физика и математика


Приемен изпит

  • ТЕСТ ПО ФИЗИКА или
  • ИЗПИТ по математика, биология, химия или български език.

Възможен прием след успешно участие в

  • СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА или
  • ДЗИ по физика и астрономия, математика, биология, химия или български език или
  • УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, обявен от Пловдивски университет или
  • КОНКУРС, обявен от Пловдивски университет

Избираеми курсове за 2014/2015 уч. г.

СпециалностИзбираеми дисциплини
Инженерна
физика
- Пространства и оператори във физиката - гл.ас. д-р Стоил Иванов
- Въведение в сеизмологията - доц. Господинов
- Основи на науката за полимерите - доц. Марудова
- Приложение на полимерите в медицината и биотехнологиите - доц. Марудова
- Физика на земята - доц. Господинов
- Приложение на лазерите в медицината - гл. ас. Каймаканова
- Взаимодействие на лазерното лъчение с веществото - гл. ас. Каймаканова
- Ултразвукова диагностика в медицината – физични основи - гл. ас. Екснер
- Фотометрия и колориметрия - доц. Димитрова
- Основи на електретите и тяхното приложение - гл.ас. Виранева
- Бази данни - доц. Стоянова
- Микроелектронна схемотехника - доц. Манова
- Управление на проекти - проф. Милева
- Разпространение на оптични импулси в нелинейни дисперсни среди - гл. ас. Д. Дакова
- Фазови преходи и критични явления - доц. Писанова
- Основи и приложение на С++ при решаване на физични задачи и управление на процеси - ас. Иванов
- Въведение в използването на специализираните продукти MatLab, MathCad и Derive - ас. Иванов
- Уравнения на математическата физика - гл. ас. Д. Дакова
- Квантова иконофизика - доц. Казакова
- Основи на квантовата информация - доц. Писанова
- Основи на биофотониката - проф. Ефтимов
- Основи на иконофизиката - проф. Ефтимов
- Физика на лазерите - гл. ас. Сербезов
- Увод във физиката на елементарните частици - проф. Чолаков
- Въведение в матричната оптика - проф. Ефтимов
- Компоненти, уреди и измервания за влакнесто-оптични комуникационни системи - проф. Ефтимов
- Влакнесто- и интегрално-оптични сензори - проф. Ефтимов
- Технологични аспекти на вълноводната оптика - доц. Дянков
- Проектиране на оптични системи - доц. Дянков
- Въведение в нанотехнологиите - гл. ас. Сербезов
- Оптични методи за обработка на информацията - доц. Дянков
- Строеж и еволюция на Вселената - доц. Попов
- Вакуумна техника и технологии - гл. ас. Недев, гл. ас. Сербезов
- Биомеханика - доц. Златанов
Информационна
физика и
комуникации
- Пространства и оператори във физиката - гл.ас. д-р Стоил Иванов
- Въведение в сеизмологията - доц. Господинов
- Физика на земята - доц. Д. Господинов
- Кристалофизика - доц. Йовчева
- Фотометрия и колориметрия - доц. Димитрова
- Основи на електретите и тяхното приложение - гл.ас. Виранева
- Бази данни - доц. Стоянова
- Микроелектронна схемотехника - доц. Манова
- Програмиране на микроконтролери в среда АРДУИНО - доц. Токмаков
- Качество и надеждност на електронна апаратура - доц. Кафадарова
- Уеб-програмиране от страна на клиента - проф. Донева
- Обектно-ориентирано програмиране - проф. Донева
- Управление на проекти - проф. Милева
- Разпространение на оптични импулси в нелинейни дисперсни среди - гл. ас. Д. Дакова
- Основи и приложение на С++ при решаване на физични задачи и управление на процеси - ас. Иванов
- Въведение в използването на специализираните продукти MatLab, MathCad и Derive - ас. Иванов
- Уравнения на математическата физика - гл. ас. Д. Дакова
- Основи на квантовата информация - доц. Писанова
- Лазери и тяхното приложение - гл. ас. Д. Дакова
- Основи на биофотониката - проф. Ефтимов
- Основи на иконофизиката - проф. Ефтимов
- Увод във физиката на елементарните частици - проф. Чолаков
- Въведение в матричната оптика - проф. Ефтимов
- Компоненти, уреди и измервания за влакнесто-оптични комуникационни системи - проф. Ефтимов
- Влакнесто- и интегрално-оптични сензори - проф. Ефтимов
- Технологични аспекти на вълноводната оптика - доц. Дянков
- Проектиране на оптични системи - доц. Дянков
- Въведение в нанотехнологиите - гл. ас. Сербезов
- Оптични методи за обработка на информацията - доц. Дянков
Медицинска
физика
- Пространства и оператори във физиката - гл.ас. д-р Стоил Иванов
- Въведение в сеизмологията - доц. Господинов
- Основи на науката за полимерите - доц. Марудова
- Приложение на полимерите в медицината и биотехнологиите - доц. Марудова
- Физика на земята - доц. Господинов
- Кристалофизика - доц. Йовчева
- Фотометрия и колориметрия - доц. Димитрова
- Основи на електретите и тяхното приложение - гл.ас. Виранева
- Качество и надеждност на електронна апаратура - доц. Кафадарова
- Управление на проекти - проф. Милева
- Разпространение на оптични импулси в нелинейни дисперсни среди - гл. ас. Д. Дакова
- Лазери и тяхното приложение - гл. ас. Д. Дакова
- Основи на биофотониката - проф. Ефтимов
- Основи на иконофизиката - проф. Ефтимов
- Увод във физиката на елементарните частици - проф. Чолаков
- Въведение в матричната оптика - проф. Ефтимов
- Оптични методи и технологии, използвани в медицината - доц. Дянков
- Биомедицински сензори и апаратура - проф. Ефтимов
- Материали в медицината - доц. Тончев
- Биомеханика - доц. Златанов
Физика и
математика
- Пространства и оператори във физиката - гл.ас. д-р Стоил Иванов
- Въведение в сеизмологията - доц. Господинов
- Физика на земята - доц. Господинов
- Кристалофизика - доц. Йовчева
- Фотометрия и колориметрия - доц. Димитрова
- Фазови преходи и критични явления - доц. Писанова
- Основни подходи в класическата механика - гл. ас. Д. Дакова
- Лазери и тяхното приложение - гл. ас. Д. Дакова
- Извънгалактическа астрономия и космология - доц. Попов
- Развитие на процесуални научни умения в обучението по физика – конструктивистки подход - доц. Райкова
- Нормативни документи в средното образование. Учебна и училищна документация - доц. Райкова, ст. експ. Руслова
- Графичен метод в обучението по физика в средното училище - гл.ас. Петрова
- Методика на педагогическите изследвания - доц. Райкова
Химия и
физика

Биология и
физика
- Пространства и оператори във физиката - гл.ас. д-р Стоил Иванов
- Въведение в сеизмологията - доц. Господинов
- Физика на земята - доц. Господинов
- Кристалофизика - доц. Йовчева
- Фотометрия и колориметрия - доц. Димитрова
- Фазови преходи и критични явления - доц. Писанова
- Основни подходи в класическата механика - гл. ас. Д. Дакова
- Лазери и тяхното приложение - гл. ас. Д. Дакова
- Извънгалактическа астрономия и космология - доц. Попов
- Методика на решаване на задачи в училищния курс по физика - доц. Райкова
- Развитие на процесуални научни умения в обучението по физика – конструктивистки подход - доц. Райкова
- Нормативни документи в средното образование. Учебна и училищна документация - доц. Райкова, ст. експ. Руслова
- Графичен метод в обучението по физика в средното училище - гл.ас. Петрова
- Методика на педагогическите изследвания - доц. Райкова

Държавен изпит по физика 2015 г. бакалаври

Специалности: Инженерна физика, Информационна физика и комуникации, Медицинска физика, Физика

6 март 2015 г. – 9.00 ч.,  3 физ. лаб. и 315 комп. зала
22 юли 2015 г. – 9.00 ч., 4 и 5 ауд.
25 септември 2015 г.

Комисия:
Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. доц. д-р Теменужка Йовчева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова


Специалности: Физика и математика, Химия и физика, Биология и физика

27 февруари 2015 г. – 9.00 ч., 3 физ. лаб.
6 юли 2015 г.
3 септември 2014 г.

Комисия:
Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Иван Попов
2. доц. д-р Екатерина Писанова
3. доц. д-р Даринка Манова
4. доц. д-р Савка Маринова
5. доц. д-р Драгомир Господинов

Разписание 2015/2016

актуализирано: февруари 2016 г.
Специалности
семестър
Инженерна физика РОзименлетен
Инженерна физика ЗОзименлетен
Индустриална физика с иновативен мениджмънт РОзименлетен
Информационна физика и телекомуникации РОзименлетен
Телекомуникационни и информационни системи РОзименлетен
Телекомуникации с мениджмънт РОзименлетен
Медицинска физика РОзименлетен
Физика и математика РОзименлетен
Телематика РОзименлетен

Специалности за ОКС „Бакалавър“

Актуализирано:
юли 2015 г.

Инженерна физика
учебен план за студенти от 2012/2013
учебен план за студенти от 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Инженерна физика – задочно обучение
учебен план – задочно обучение

Информационна физика и комуникации
учебен план

Информационна физика и телекомуникации
учебен план

Телекомуникационни и информационни системи
учебен план

Физика и математика
учебен план за студенти, приети 2013/2014, 2014/2015
учебен план за студенти, приети 2015/2016

Медицинска физика
учебен план

Телекомуникации с мениджмънт
учебен план

Телематика
учебен план

Физика и астрономия
учебен план

Индустриална физика с иновативен мениджмънт
учебен план
 

Конспекти за Държавeн изпит

Конспект за специалности „Физика и математика“, „Химия и физика“, „Биология и физика“
Конспект за специалности „Инженерна физика“ и „Физика“
Конспект за специалност „Медицинска физика“
Конспект за специалност „ИФК“