44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката
организират
44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
7 – 10 април 2016 г. Ямбол
на тема
„Неформално образование по физика и астрономия”

Информация  Тук

Лекция ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ СА РЕГИСТРИРАНИ!

Физическият факултет на Пловдивски университет

организира лекция на актуална тема:

ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ СА РЕГИСТРИРАНИ!

Лектор: Доц., д-р Александър Маринов

Теория: (Алберт Айнщайн)

На базата на Общата теория на относителността съществуването на гравитационни вълни е предсказано в научна работа, представена на 22 юни 1916 година.

Експеримент: (LIGO колаборация и Virgo колаборация)

Гравитационни вълни са наблюдавани експериментално според научна работа,

представена на 21 януари 2016 година.

Чудесен подарък за 100-годишния юбилей !!!

Дата, място, час: 23 март 2016 г., 15.00 ч., зала Компас

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

Съюзът на физиците в България

обявява провеждането

на
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
29 септември – 2 октомври 2016, София

Информаци  Тук

International Conference on Smart Energy Technologies

                                                    SMART ENERGY TECHNOLOGIES
                                                                                  AND
                                                BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
                                                     23 – 25 August 2016, Stockholm, Sweden

International Conference on Smart Energy Technologies (www.vbripress.com/set) and Biosensors and Bioelectronics (www.vbripress.com/bb) are three-day international events organised by the International Association of Advanced Materials, Linkoping University and VBRI Press as part of the European Advanced Materials Congress (www.vbripress.com/eamc), 23-25 August 2016, cruising on the Baltic Sea from Stockholm-Helsinki-Stockholm with the Viking Line Cruise Ship M/S Mariella.

Click here to Submit Abstracts in the Smart Energy Technologies and Biosensors and Bioelectronics

Please read Call for Abstracts

1) Smart Energy Technologies

2) Biosensors and Bioelectronics

and download abstract template. The deadline for abstract submission is 18 March 2016.

Important Dates:

Deadline of abstract submission: 18 March 2016

Confirmation of abstract acceptation: 31 March 2016

Registration starts: 15 February 2016

Early-Bird Registration closed: 30 May 2016

Proceedings will be published after peer-review with ISBN, eISBN and DOI. For more information please visit conference website, www.vbripress.com/set and www.vbripress.com/bb

Find us on Facebook, Smart Energy Technologies AND Biosensors and Bioelectronics Symposium

We look forward to meeting you in the city of Nobel Prize, Stockholm, Sweden!

With best regards, 

Sophie Thompson
Secretary, VBRI Press Events

International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016

International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016 – Call for papers Online conference for students and young researchers Full paper Submission deadline:

March 18, 2016

Conference dates: April 18 – 22, 2016

Описание

XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

fnts-logo

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ (ФНТС)
КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА
СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ – БЪЛГАРИЯ (СЕМИБ)

ПОКАНА
За участие в
XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
19 – 20 АПРИЛ 2016 Г.

Условия за участие

Семинар на тема „Полиелектролитни нано-структурирани системи като алтернативни форми за доставка на лекарства“

Уважаеми студенти и колеги,

Заповядайте на семинара на тема
„Полиелектролитни нано-структурирани системи като алтернативни форми за доставка на лекарства“,
който ще се проведе на
20.11.2015 г. от 10.00 ч. в 3-та физична лаборатория, Ректорат.

Участват лектори от Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Физически факултет на СУ „Климент Охридски“ и Фармацефтичен факултет на Медицински Университет – Пловдив.

Лекция на доц. д-р Димитър Тонев, директор на ИЯИЯЕ

СЪОБЩЕНИЕ
за лекция на тема

„Циклотронна лаборатория при ИЯИЯЕ – БАН“

18 ноември (сряда) от 11,30 ч.,

в 5 ауд., Ректорат на ПУ „П. Хилендарски“

с лектор доц. д-р Димитър Тонев,
директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН, София

Семинар по медицинска физика

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
Секция „Физика“
гр. Пловдив 4000, ул. Митрополит Паисий № 6 (Стар град)

организират

НАУЧЕН СЕМИНАР
„По-добра медицинска физика =
По-добра грижа в лъчелечението“,

посветен на Международния ден на медицинския физик (7 ноември),
Рождения ден на Мария Кюри (7 ноемрви)
и Международния ден на образната диагнистика (8 ноември)

Програма

КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
„ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”
9 януари 2016 г.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Зала „Компас“, у. Цар Асен 24, Пловдив
Описание
Заявка