Академичен календар 2015/2016 г.

Редовно обучение

Учебни занятия I семестър
(15 учебни седмици)
28.09.2015 г. – 16.01.2016 г.
Коледна ваканция24.12.2015 г. – 01.01.2016 г. (вкл.)
Изпитна сесия 17.01.2016 г. – 14.02.2016 г.
Учебни занятия II семестър
(15 учебни седмици)
15.02.2016 г. – 29.05.2016 г.
Великденска ваканция29.04.2016 г. – 2.05.2016 г. (вкл.)
Изпитна сесия30.05.2016 г. – 30.06.2016 г.
Поправителна сесия1.09.2016 г. – 15.09.2016 г.
Ликвидационна сесия20.09.2016 г. – 25.09.2016 г.

Задочно обучение

Учебни занятия I семестър24.08.2015 г. – 27.09.2015 г.
Изпитна сесия 01.10.2015 г. – 23.12.2016 г.
Учебни занятия II семестър17.01.2016 г. – 14.02.2016 г.
Изпитна сесия 15.02.2016 г. – 31.05.2016 г.
Поправителна сесиям. юни 2016 г.
Ликвидационна сесиядо 5.07.2016 г.