III Национална ученическа конференция “Express yourself”

FP7 project: Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education и Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”

Ви канят на откриването на

III Национална ученическа конференция “Express yourself”

Тя ще се проведе на 26 Март 2016 от  9:00 часа в 6 аудитория,

Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“

Програмата може да видите Тук

Тържествена промоция – Випуск 2015 г.

IMG_2389

На 19 март 2016 г. Физическия факултет на Пловдивския университет „ Паисий Хилендарски“ изпрати своя юбилеен 50-ти випуск. По този повод тържеството беше замислено да бъде изключително тържествено. Водещ на церемонията беше доц. д-р Драгомир Господинов, който постави началото на тържествената част с покана към всички студенти да изпълнят на латински студентския химн Gaudeamus Igitur. Доц. д-р Др. Господинов поясни, че „в текста се говори за уважението към преподавателите, университетите и отечеството, но също така и за това, че докато сте млади и студенти, трябва да се веселите, защото по-късно животът има и своите проблеми
Доц. д-р Др. Господинов изрази изключителното удовлетворение , че именно той е водещ на юбилейният празник на факултета. Той се обърна към студентите като подчерта, че напълно основателно, официално и с гордост влизат в редиците на българската интелигенция и стават елита на нашата държава. Доц. д-р Др. Господинов изрази увереност, че с помощта на натрупаните познания ще имат шанса успешно да се реализират и справят с предстоящите предизвикателства. „Вашите усилия и знания ще ви помогнат да постигнете лично щастие, както и да направите България едно по-привлекателно място за вас и всички нейни поданици“.

IMG_2390

Мъдрите слова и съветите към абсолвентите съпътстваха и словото на декана на факултета доц. д-р Желязка Райкова. Обяснявайки с типични физични термини , доц. д-р Ж. Райкова посочи най-важните закони и добродетели на житейския път. Тя обърна внимание върху третия закон на Нютон и отражението му в живота: „ Като физици не забравяйте, че всички ваши действия и добри, и лоши се връщат обратно при Вас. Каквото даваме на света това и получаваме…Нашите постъпки гравитират около нас, така както Земята се върти около Слънцето.“ Доц. д-р Ж. Райкова посъветва дипломантите да правят смело избори в живота, но преди това да анализират каква е истинската им , чиста мотивация, защото изучаването на физиката ги е научило да анализират, да бъдат практични и съобразителни, да преценяват условията на допустимост и границите на илюзиите. Но, ако все пак срещнат трудност в живота ги призова: „Вместо да се гневите и да се оплаквате, изберете да благодарите“, защото основен принцип в живота е благодарността. Накрая на своето обръщение към студентите доц. д-р Ж. Райкова им пожела да се стремят към върховете и да извървят пътя дотам „със здраве и радост, и много , много късмет!“

IMG_2401
Тържествената промоция съвпадна и с друго много важно събитие за физичния свят – доказването , че съществуват гравитационни вълни , както е посочил в своята теория Алберт Айнщайн през 1916 г. По този повод специален гост на празника беше проф. д-р Никола Балабанов, който изнесе лекция на тема „Айнщайн“ . Той пожела на абсолвентите да не бъдат „точка в живота си, а траектория“. Това беше последната, тържествена, символична лекция на випуск 2015 г.

IMG_2409
Със слово към студентите и преподавателите се обърна и отличникът от специалност инженерна физика Димитър Стойчев. Той изрази своята благодарност към преподавателския колектив , а на студентите пожела да „покажем, че от физическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” излизат хора готови за предизвикателства, готови за трудности, хора имащи самочувствие от знанията си.“

IMG_2418
На тържеството беше спазена и друга традиция – полагането на Галилеевата клетва, с която студентите дадоха обещания да използват научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействат за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждават в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верен на своя народ, да допринесат с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъдат достойни гражданин на Отечеството си!“
IMG_2452 IMG_2442 IMG_2443 IMG_2434 IMG_2432 IMG_2423 IMG_2424

44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката
организират
44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
7 – 10 април 2016 г. Ямбол
на тема
„Неформално образование по физика и астрономия”

Информация  Тук

ПРОТОКОЛ № 181/16.03.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди списъка с избираемите дисциплини за ОКС „Бакаларър“, редовна форма на обучение за учебната 2016 – 2017 г., като от модула „Физика на нови материи“, специалност Инженерна физика да отпадне дисциплината „Увод във физиката на елементарните частици“ и да бъде преместена в 8 (осми) семестър.

2. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Диана Велкова Стоянова в състав:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова; РУ „Ангел Кънчев“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

 

 1. доц. д-р Теменужка Богданова Бухчева; РУ „„Ангел Кънчев“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...“
 2. доц. д-р Мая Цанкова Гайдарова; СУ „Св. Климент Охридски“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. проф. д-р Росица Желязкова Донева; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Екит“, област на висшето образувание: 5. Технически науки, професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника.
 2. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова; Пловдивски университет „Паисий    Хилендарски“, катедра „Методика на обучението по физика“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

Резервни членове:

 1. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Методика на обучението по физика“, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“
 2. доц. д-р Стефан Антонов Николов; пенсионер, област на висшето образувание: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по…“

Технически сътрудник по процедурата

Мирена Паулинова Митова – секретар на Физически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са проведе на 29. 06. 2016 г. от 11 часа в лаборатория ТСО

Диана Велкова Стоянова е докторант в редовна форма на обучение, зачислен със заповед Р33-183/21.01.2013 г., по област на висшето образование: 1. Педагогика; професионално направление: Педагогика на обучението по…; към катедра „Методика на обучението по физика; докторска програма: Методика на обучението по физика.

Тема на дисертационен труд: „Използване на технологията „добавена реалност“ с мобилни устройства в обучението по физика“.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди оценката „отличен (6)” на годишния отчет на докторанта Мариета Иванова Атанасова за изпълнение на задачите от годишния индивидуален план ( за периода 01.03.2015 – 01.03.2016 г. ).

Мариета Иванова Атанасова е докторант в редовна форма на обучение, зачислен на 01.03.2015 г. със заповед на Р33-533/09.02.2015 г. по област на висшето образование: 1. Педагогика; професионално направление: Педагогика на обучението по…; към катедра „Методика на обучението по физика; докторска програма: Методика на обучението по физика.

Тема на дисертационен труд: Методика за проектиране и съставяне на тестови единици по Блум (с приложение в е-обучението)

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да приеме индивидуалния план за работа на Красимир Пламенов Витларов, докторант в редовна форма на обучение, зачислен 01.03.2016 г. със заповед Р33-754/15.02.2016г. по област на висшето образование: 1. Педагогика; професионално направление: Педагогика на обучението по…; към катедра „Методика на обучението по физика; докторска програма: Методика на обучението по физика.

Тема на дисертационен труд: Формиране на научна грамотност при изучаване на физичен модул в „Човекът и природата”

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува студенти от четвърти курс за провеждането на лабораторни упражнения по „Атомна и ядрена физика“ на студентиде от трети курс, специалности „ИФТ“ и „ТМС“ в размер на 75 (седемдесет и пет) учебни часа, както следва:

 1. Веселина Николаева Георгиева – 37 учебни часа;
 2. Веселина Красимирова Кънчева – 38 учебни часа;

 

Лекция ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ СА РЕГИСТРИРАНИ!

Физическият факултет на Пловдивски университет

организира лекция на актуална тема:

ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ СА РЕГИСТРИРАНИ!

Лектор: Доц., д-р Александър Маринов

Теория: (Алберт Айнщайн)

На базата на Общата теория на относителността съществуването на гравитационни вълни е предсказано в научна работа, представена на 22 юни 1916 година.

Експеримент: (LIGO колаборация и Virgo колаборация)

Гравитационни вълни са наблюдавани експериментално според научна работа,

представена на 21 януари 2016 година.

Чудесен подарък за 100-годишния юбилей !!!

Дата, място, час: 23 март 2016 г., 15.00 ч., зала Компас

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

Съюзът на физиците в България

обявява провеждането

на
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
29 септември – 2 октомври 2016, София

Информаци  Тук

International Conference on Smart Energy Technologies

                                                    SMART ENERGY TECHNOLOGIES
                                                                                  AND
                                                BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
                                                     23 – 25 August 2016, Stockholm, Sweden

International Conference on Smart Energy Technologies (www.vbripress.com/set) and Biosensors and Bioelectronics (www.vbripress.com/bb) are three-day international events organised by the International Association of Advanced Materials, Linkoping University and VBRI Press as part of the European Advanced Materials Congress (www.vbripress.com/eamc), 23-25 August 2016, cruising on the Baltic Sea from Stockholm-Helsinki-Stockholm with the Viking Line Cruise Ship M/S Mariella.

Click here to Submit Abstracts in the Smart Energy Technologies and Biosensors and Bioelectronics

Please read Call for Abstracts

1) Smart Energy Technologies

2) Biosensors and Bioelectronics

and download abstract template. The deadline for abstract submission is 18 March 2016.

Important Dates:

Deadline of abstract submission: 18 March 2016

Confirmation of abstract acceptation: 31 March 2016

Registration starts: 15 February 2016

Early-Bird Registration closed: 30 May 2016

Proceedings will be published after peer-review with ISBN, eISBN and DOI. For more information please visit conference website, www.vbripress.com/set and www.vbripress.com/bb

Find us on Facebook, Smart Energy Technologies AND Biosensors and Bioelectronics Symposium

We look forward to meeting you in the city of Nobel Prize, Stockholm, Sweden!

With best regards, 

Sophie Thompson
Secretary, VBRI Press Events

Обява за уебпрограмисти

Kinetic Trade Ltd. Is looking to hire part of fulltime Web Developer.

Kinetic trade is Plovdiv based company which promotional material. Our customer base is 100 % abroad, today we are exporting mainly to Norway, Sweden, Denmark, Finland and UK.

We are looking for person following developments:

 • Web-shop (Open Card based);
 • Internal business management system (CRM + BPM type);
 • Website (WordPress based)

If you positive, ambitious, proactive and self-organized person with good English language skills both written and spoken and if you are interested in becoming part of our team, please apply by sending your SV and links to recent projects you are a part of. All applications will be treated in strict confidentiality.

Phone: 032/ 399-356

e-mail: info@kinetic-trade.com

ВАЖНО!

Във връзка с тържествената Промоция, която ще се проведе на 19 март 2016 г, Ви напомняме, че всички дипломанти (магистри и бакалаври) от февруари , март, юли и септември 2015 г., трябва да се явят в учебен отдел (131 стая) до 17(четвъртък) март 2016 г. (до 15:00 часа) за подписи в дипломата. Моля, носете снимки с размер 3,4 – 4,5 см.

Протокол № 180 от 01. 03. 2016 г.

1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере ас. д-р Сотир Иванов Сотиров да заеме академичната длъжност „главен асистент” по област на висшето образование 5: Технически науки; професионално направление 5.2: Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника).

2. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере ас. д-р Иван Панайотов Бодуров да заеме академичната длъжност „главен асистент” по област на висшето образование 4: Природни науки; професионално направление 4.1: Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ утвърждава атестационна оценка „много добър (5)“ и отчислява Стефан Николаев Николов с право на защита, считано от 01.03.2016 г.

Стефан Николаев Николов е зачислена като докторант в задочна форма на обучение към катедра „Методика на обучението по физика“ със заповед № Р33-399от03.02. 2012 г., по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика; Докторска програма Методика на обучението по физика, към катедра „Методика на обучението по физика”

Тема: „Развитие на експерименталния метод на обучение за средно училище в раздел „Оптика“.

4. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да се смени темата на дисертационния труд на Илиян Тодоров Перухов както следва:

Тема на дисертационен труд:Цифров линеен холографски микроскоп и нови приложения във физиката и селскостопанските науки“.

Променена тема на дисертационен труд: „Изследване на физични и биологични структури с цифров линеен холографски микроскоп“.

 

Илиян Тодоров Перухов е зачислен като докторант на свободна форма на обучение със заповед № Р33-1718 от 12. 05. 2015 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика”

5. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава годишен отчет за периода 01. 12. 2015 г. – 29. 03. 2016 г. с оценка ‚много добър (5)“ на докторант Катерина Живкова Желязкова и я отчислява с право на защита, считано от 01. 03. 2016 г.

Катерина Живкова Желязкова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение със заповед № Р33 – 184 от 21. 01. 2012 г. . по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика”

Тема на дисертационен труд: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори“

6. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава отчета за втората година с оценка „отличен (6)“ на докторант Валентин Ганчев Кабаджов.

Валентин Ганчев Кабаджов е зачислен като докторант в редовна форма на обучение със заповед № Р33-411 от 03. 02. 2014 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика“

Тема на дисертационен труд: „Оптични методи за изследване на структурните изменения на белтъци с полидисперсни среди“.

7. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува следните преподаватели от катедра „Методика на обучението по физика“ :

 1. Гл. ас. д-р Никола Петров, НАО-Рожен: 40 часа семинарни упражнения за ръководство на двама дипломанти от бакалавърска степен „Биология и физика“;
 2. Гл. ас. д-р Мая Белчева, Институт по астрономия към БАН: 4 часа семинарни упражнения за две рецензии на дипломни работи в бакалавърска степен „Биология и физика“;
 3. Доц. д-р Стефан Андонов, пенсионер: 30 часа семинарни упражнения за участие за оценяване на педагогически стаж на студенти;

8. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди Венцислав Илиев Начев, магистър по специалността „Телематика“ за хоноруван преподавател по дисциплината „Програмиране на микроконтролери в среда на Ардуино“ за 4 курс, специалност „Информационна физика и комуникации“, с хорариум 30 часа упражнения.

9. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди за хоноруван преподавател за учебната 2015/1016 г. Мими Иванова Василева по дисциплината „Маркетингови изследвания (количествени методи)“ за студентите от 3-курс, специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, с хорариум 30 часа упражнения.

10. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди избора на хоноруван преподавател през 2-семестър на учебната 2015/1016 г. на следните преподаватели както следва:

 1. Гл. ас. д-р Иванка Йорданова Влаева (УХТ) – 90 часа лабораторни упражнения по Оптика, 2-курс ИФ;
 2. Спасимир Кабасанов – 90 часа упражнения по ОФ 2 час, 2-курс, Телематика;
 3. Стефан Николаев Николов – 30 часа лабораторни упражнения ОФ 1 част, 1-курс, телекомуникационни и информационни системи.

11. РЕШЕНИЕ: 

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ гласува нехабилитирани преподаватели за лекционните курсове в катедра „Експериментална физика“ 2-семестър за учебната 2015/ 2016 г. както следва:

 1. гл. ас. д-р Елисавета Марекова – 30 часа лекции по Приложна статистика/Статистическа обработка на данни, 2 – курс, Телематика + 2 – курс ИФ, редовно обучение; 10 часа лекции по Статистическа обработка на данни, 2 – курс, ИФ – задочно обучение;
 2. гл. ас. д-р Цветанка Михайлова – 30 часа лекции по Метрология и стандартизация, 2 – курс Телекомуникации с мениджмънт, редовно обучение.
 3. гл. ас. д-р Ася Виранева – 45 часа лекции по ОФ 2, 2 – курс Телематика, редовно обучение;
 4. гл. ас. д-р Гинка Екснер – 30 часа лекции по ОФ 1, 2 – курс, Телекомуникации с мениджмънт, редовно обучение; 45 часа лекции по Ултразвукова диагностика, 4 – курс МФ, редовно обучение;

12. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши във връзка с провеждането на изпит по специалността „Методика на обучението по физика“ на задочен докторант Стефан Николаев Николов да бъдат хонорувани следните преподаватели взели участие в изпитна комисия:

проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – 5 часа семинарни упражнения;

доц. д-р Стефан Николов Андонов – 5 часа семинарни упражнения;

13. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да продължи срока на работа с 3 години в ОИЯИ – Дубна на следните инженер – физици:

Николай Гераскиев

Любка Йорданова

Диляна Сувариева

Петър Дулов

Бояна Маринова

Мария Илиева

14. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди конспект за държавен изпит по „Методика на обучението по физика“ за студентите от ОКС „магистър“ по специалностите: Учител по физика (за специалисти по направление 4.1), Учител по физика (за неспециалисти) и Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.) – редовна и задочна форма на обучението.

15. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши включи в списъка от избираеми дисциплини за студентите от ОКС „магистър“, по специалностите: Учител по физика (за специалисти по направление 4.1), Учител по физика (за неспециалисти) и Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.) – редовна и задочна форма на обучението дисциплината „Теория и методика на дидактическия текст“

16. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши ас. д-р Сотир Иванов Сотиров да води лекции по:

Обща електротехника, 1 – курс, специалност „телекомуникационни и информационни системи“ и „телекомуникации с мениджмънт“

Обща електротехника, 2 – курс, специалност „Инженерна физика“

17. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас.д-р Цветанка Михайлова да води лекции по „Метрология и стандартизация“ на студентите от 3 – курс , специалност ТсМ, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“

18. РЕШЕНИЕ:  

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши материалите за ФС да бъдат предавани в срок от три дни преди датата на заседанието на ФС, като в този период (от предаването им до заседанието) ще подлежат на преглед от преподавателите във факултета. Информация за вида на документите ще бъде изпращана по еmail от секретаря на Факултета.