Лекция ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ СА РЕГИСТРИРАНИ!

Физическият факултет на Пловдивски университет

организира лекция на актуална тема:

ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ СА РЕГИСТРИРАНИ!

Лектор: Доц., д-р Александър Маринов

Теория: (Алберт Айнщайн)

На базата на Общата теория на относителността съществуването на гравитационни вълни е предсказано в научна работа, представена на 22 юни 1916 година.

Експеримент: (LIGO колаборация и Virgo колаборация)

Гравитационни вълни са наблюдавани експериментално според научна работа,

представена на 21 януари 2016 година.

Чудесен подарък за 100-годишния юбилей !!!

Дата, място, час: 23 март 2016 г., 15.00 ч., зала Компас

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Лекция на доц. д-р Димитър Тонев, директор на ИЯИЯЕ

СЪОБЩЕНИЕ
за лекция на тема

„Циклотронна лаборатория при ИЯИЯЕ – БАН“

18 ноември (сряда) от 11,30 ч.,

в 5 ауд., Ректорат на ПУ „П. Хилендарски“

с лектор доц. д-р Димитър Тонев,
директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН, София

Публична лекция на докторант Радка Колева

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
Секция „Физика”
……………………………………………………………………………………
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ПЛОВДИВ
Офис за трансфер на технологии, Лаборатория „Георги Кръстев”
……………………………………………………………………………………

Организират

публична лекция с дискусия на тема:

„ЦЕНТРОМАСОВ (БАРИЦЕНТРИЧЕН) МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕДИМЕНТАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ТЕЧНИ ДИСПЕРСНИ СИСТЕМИ“

Лектор: докторант Радка Колева
Време: 01 юни 2015 г., 15:00 часа
Място: зала „Компас“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректорат

Цикъл лекции с проф. Фирха Ференц

Уважаеми колеги и студенти,
Имам удоволствието да ви съобщя, че на 23 и 24 април във Факултета гостува
проф. Фирха Ференц
от Корвинус Университет в Будапеща. В рамките на Еразъм обмен той ще прочете серия от лекции, както следва:
23.04.2015 – 10-12.30 часа, зала „Компас“
Optical properties of food and horticultural materials (geometrical optics, colour spaces, IMAGE PROCESSING)
23.04.2015 – 14-16 часа, 5 аудитория
Corvinus University of Budapest, Physics Department (image processing, spectral imaging)
24.04.2015 – 9.30-12 часа, 5 аудитория
 Spectral properties of food and horticultural materials (colour, spectroscopy, SPECTRAL IMAGING).

Курс „Моделиране на нанотоксичност“

От 20-ти до 22-ри април 2015 г. в Рамада Тримонциум, гр. Пловдив ще се проведе къс на обучение „Моделиране на нанотоксичност“ (токсичност на наноматериалите), спонсориран от европейската програма COST. Курсът е на английски език и ще завърши със сертификат.

Желаещите да вземат участие в курса (студенти, докторанти и асистенти) трябва да подадат автобиография и мотивационно писмо на английски език на адрес lang.tran@iom-world.org до 31.03.2015

Програма на обучението и повече информация за курса може да намерите на адрес: http://www.modena-cost.eu/Events.aspx

За повече информация: доц. Кочев тел.(447) nick@uni-plovdiv.net

MODENA Training School в Пловдив

ПОКАНА

От 15-ти до 17-ти декември 2014 в хотел Рамада Тримонциум, гр. Пловдив ще се проведе курс на обучение (в областта на нанотехнологиите) на английски език, спонсорирано от европейската програма COST.

Желаещите да вземат участие в курса трябва да подадат автобиография и мотивационно писмо на английски език на адрес lang.tran@iom-world.org

Краен срок за подаване на документите: 03 декември 2014 до 19:00 българско време (срокът по всяка вероятност ще бъде удължен).

Програмата на обучението може да намерите на адрес:
http://www.modena-cost.eu/Events.aspx

Повече информация за курса може да получите от доц. Николай Кочев, ХФ, тел. 261 447.

Annotation
The toxicity of Engineered Nanoparticles needs to be assessed because of the likelihood of these materials coming into contact with humans and the environment. Currently, chemical materials are classified according to their toxicity on a case by case basis. Clearly this is not satisfactory. A more ambitious goal would be a classification rationale for nanomaterials based on their physico-chemical characteristics or common toxic endpoints. An essential step towards this goal would be the creation of mathematical models describing the relationship between the nanomaterial dose, and their physico-chemical characteristics, and the toxic endpoints (e.g. oxidative stress, inflammation).

These models will facilitate the prediction of the nanomaterial hazard potential, based on their characteristics and can be used to predict by reading across from the results of known materials. By identifying the physico-chemical characteristics driving the toxicity, these models can also help in the design of future nanomaterials which are ‘safe-by-design’. Eventually, the clear advantage of using models for prediction is in the reduction of experiments, in vitro and in vivo.

TD1204 was implemented to support the development of mathematical models for predicting the potential toxicity of engineered nanomaterials. In the second training school for 2014 in Plovdiv (BUL), 15th to 17th December 2014, we will cover the following:

Materials and their Exposure
Nanoparticle Characterisation
Human and Environmental Exposure to Nanoparticles
Fundamentals of Nanotoxicology
Mammalian Toxicology
Eco-Toxicology
Models of Nanoparticle Toxicity
Theory of Modelling
Models of Toxicity and Eco-toxicity
Practical Sessions

Цикъл лекции с проф. дфмн БЕЛУШКИН

Уважаеми колеги, скъпи студенти,
Имам удоволствието да ви поканя на цикъл лекции с лектор
проф. дфмн АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИСЛАВОВИЧ   БЕЛУШКИН

Лаборатория по неутронна физика „И.М. Франк”
Обединен институт за ядрени изследвания
гр.. Дубна, Руска федерация

Курсът лекции е посветен на възможностите за прилагане на съвременните неутронни методи в изследванията на кондензираната материя.

Заповядайте да се насладите на изключителния педагогически талант на лектора и да се поучите от  дългогодишния му научен опит.

Лекциите са особено подходящи за студенти от специалностите „Медицинска физика“ и „Нови материали“, както и за онези колеги физици, химици и биолози, които се интересуват от приложни изследвания в областта на кондензираната материя (магнитни и биоматериали, геология, сензори и др.).

ПРОГРАМА:

19.11.2014 5 аудитория, Ректорат на ПУ „П. Хилендарски“
10:30 – 11:15 Biosensors based on magnetic particles.
11:15-11:30 Пауза
11:30-12:15 Neutron sources and the theory of the neutrons interaction with the condensed matter.
12:15 – 12:30 Пауза
12:30 – 13:30  Small angle neutron scattering – basics.

 

20.11.2014 Зала „Компас“, Ректорат на ПУ „П. Хиледарски“
10:30 – 11:15 Small angle neutron scattering – applications.
11:15-11:30 Пауза
11:30-12:15 Neutron reflectometry of layered biological and magnetic nanostructures.
12:15 – 12:30 Пауза
12:30 – 13:30  Neutron new materials.

Публична лекция на проф. Йовчева

Публичната академична лекция на
ПРОФ. Д-Р ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА ЙОВЧЕВА
на тема:
ПОЛИМЕРНИ ФИЛМИ И НАНОКОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ,
ТРЕТИРАНИ В КОРОНЕН РАЗРЯД: ЕЛЕКТРИЧНИ И ОПТИЧНИ СВОЙТВА
ще се състои на 30.10.2014 г. от 14 ч. в зала „Компас” –
Ректората на Пловдивски университет

Среща с проф. Бижева

Уважаеми преподаватели и студенти,

Заповядайте на 21.07.2014 г. от 11 ч. в зала Компас на среща с проф. Бижева (University of Waterloo, Canada), която ще направи представяне на научните си интереси и на възможностите за развитие на оптичните методи в медицинската физика.

Публична лекция

ЗАПОВЯДАЙТЕ
на публичната лекция с тема

Участие на Пловдивския университет в експеримента CMS – Церн и проекта NICA/MPD – ОИЯИ, Дубна

на проф. д-р Ваньо Чолаков,

която ще се състои на 16.04.2014 г. от 14 ч. в зала „Компас“.