Кандидат-студентски изпит по физика


Дати за кандидат-студентски изпити по физика за 2015 г.:

21.03.2015 г. (събота), 10.00 ч. и 14.00 ч., 214 каб., Ректорат – предварителен изпит, под формата на тест-събеседване.

5.06.2015 г. (петък), 9.00 ч. – предварителен изпит, под формата на тест-събеседване.

9.07.2015 г. (четвъртък), 9.00 ч.  – редовен изпит, под формата на тест-събеседване.

Кандидатстване

Необходими документи за кандидатстване

1. Лична карта
2. Бележка за платена кандидат-студентска такса (30 лв.)


Предварителни изпити

Оценките от предварителните и юлските изпити са равностойни. Вие можете да се явите на един или повече изпити и да изберете най-високата получена оценка, с която да се запишете във Факултета по физика на Пловдивски университет.


Специалности, по които се приемат бакалаври

1. Инженерна физика с 4 специализиращи профила:
– Нови материали
– Полимери и полимерни технологии
– Лазерни и фотонни технологии
– Медицинска физика

2. Телекомуникационни и информационни системи
3. Телекомуникации с мениджмънт
4. Телематика
5. Физика с информационни технологии
6. Физика и математика


Приемен изпит

  • ТЕСТ ПО ФИЗИКА или
  • ИЗПИТ по математика, биология, химия или български език.

Възможен прием след успешно участие в

  • СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА или
  • ДЗИ по физика и астрономия, математика, биология, химия или български език или
  • УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, обявен от Пловдивски университет или
  • КОНКУРС, обявен от Пловдивски университет