Специалности за ОКС „Бакалавър“

Актуализирано:
юли 2015 г.

Инженерна физика
учебен план за студенти от 2012/2013
учебен план за студенти от 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Инженерна физика – задочно обучение
учебен план – задочно обучение

Информационна физика и комуникации
учебен план

Информационна физика и телекомуникации
учебен план

Телекомуникационни и информационни системи
учебен план

Физика и математика
учебен план за студенти, приети 2013/2014, 2014/2015
учебен план за студенти, приети 2015/2016

Медицинска физика
учебен план

Телекомуникации с мениджмънт
учебен план

Телематика
учебен план

Физика и астрономия
учебен план

Индустриална физика с иновативен мениджмънт
учебен план