Разписание 2015/2016

актуализирано: февруари 2016 г.
Специалности
семестър
Инженерна физика РОзименлетен
Инженерна физика ЗОзименлетен
Индустриална физика с иновативен мениджмънт РОзименлетен
Информационна физика и телекомуникации РОзименлетен
Телекомуникационни и информационни системи РОзименлетен
Телекомуникации с мениджмънт РОзименлетен
Медицинска физика РОзименлетен
Физика и математика РОзименлетен
Телематика РОзименлетен