Конкурс „Лаборатория за слава“

Регистрацията за конкурса на Британски съвет за разбираемо говорене за наука „Лаборатория за слава“ продължава.
Моля желаещите да участват да попълнят регистрационната форма и да я изпратят на следния адрес: famelab.bulgaria@britishcouncil.bg.

Повече информация за конкурса може да намерите на следния сайт: http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-famelab-rules.htm

Моля да предадете на ваши колеги, докторанти, студенти от факултетите по природо-научни и технически науки.
Моля да побързате с регистрацията, защото от броя на кандидатите от Пловдив зависи дали ще бъде организиран подпорен кръг в града ни. Пловдивският университет е съорганизатор на мероприятието.

Category: Архив
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.