Съобщение

На 13.11.2015 г. (петък) Учебен отдел няма да работи.

Магистри – държавна поръчка, 2015 г.

На базата на приетите критерии:
• Кръгли сираци
• Инвалиди със степен 70%, които имат решение на ТЕЛК
• Неравностойно социално положение (самотни майки, майки с три и повече деца, малцинствени групи)
• Успех
• Участие в изследователска дейност,

комисия определи следните студенти, които да бъдат записани за ОКС „Магистър” – държавна поръчка във Физически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“ през 2015 г.:

1. Александър Томчев Игнатов, ТИС – за успех
2. Георги Бориславов Айвазов, ФКМ – с решение на ТЕЛК

Общо събрание на ФФ

Уважаеми колеги,
На 9.11.2015 г. от 15.00 ч. в 6 ауд. ще се проведе ОС на ФФ със следния дневен ред:

1. Отчет на деканското ръководство.
2. Избор на председател и зам.-председател на ОС на ФФ.
3. Избор на декан на ФФ.
4. Избор на ФС на ФФ.

Фотоконкурс „СВЕТЛИНАТА В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ“

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „В. ЛЕВСКИ“

организира
фотоконкурс за курсанти и студенти и докторанти на тема:
„СВЕТЛИНАТА В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ“

Регламент:
Фотографиите ще се състезават в 2 категории:
1.“Светлината в природата“ и
2.“Светлината в човешката дейност“.
Всеки участник може да изпрати до 3 фотографии във всяка категория.
Снимките да се изпращат на адрес: n_dolchinkov@abv.bg , като се отбележи „За фотоконкурса“ в „Относно“.
Необходимо е да бъде посочено заглавие на снимката (включващо заснетото светлинно явление и мястото, където е заснето) и информация за автора (име и фамилия, възраст, учебно заведение, населено място).

Срокове:
1. До 16.11.2015 г. да се изпратят всички фотографии на горепосочения адрес.
2. До 23.11.2015г. се обявяват резултатите на сайта: http://www.nvu.bg/
3. Награждаване на участниците и организиране на фотоизложба по случай празника на НВУ „Васил Левски“ на 26.11.2015 г.

Педагогическа практика за „Физика и математика“, 4 курс

Педагогическата практика на студентите от специалност „Физика и математика“, 4 курс ще се проведе на 01.10.2015 г (четвъртък) от 10.50 в ПГЕЕ (Електротехникума) при г-жа Ганка Лавчева. Ще се наблюдава урок на тема „Равноускорително движение“, 8-ми клас.

доц. Райкова

Факултативен модул „Учител по физика“ за ИФ и ИФТ

Факултативната дисциплина АВИТО за модул „Учител по физика“ ще се проведе както следва:
ИФТ, 3к. – на 3.10.2015 г. (събота) от 10 ч. в лаб. по АВИТО
ИФ, 3к. – на 10.10.2015 г. (събота) от 10 ч. в лаб. по АВИТО.Факултативната дисциплина АВИТО за модул „Учител по физика“ ще се проведе както следва:
ИФТ, 3к. – на 3.10.2015 г. (събота) от 10 ч. в лаб. по АВИТО
ИФ, 3к. – на 10.10.2015 г. (събота) от 10 ч. в лаб. по АВИТО.

Начало на учебната година във ФФ

Учебната 2015/2016 г. във Физически факултет официално ще се открие на 28.09.2015 г. (понеделник) от 10.30 ч. в 5 ауд. (партер, Ректорат).
Поканват се всички първокурсници да присъстват за връчване на студентските книжки.

Стипендиантска програма на Република Словакия

Уважаеми колеги,

Изпращам информация за Национална стипендиантска програма на Република Словакия, за която могат да кандидатстват и чуждестранни студенти, преподаватели или научни сътрудници.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2015/2016 г. е на 31 октомври 2015 г. до 16:00 ч. Повече информация ще намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk или www.scholarships.sk.

Подробна информация ще Ви предостави и г-н Лукаш Марцин на електронен адрес: lukas.marcin@saia.sk.

Поздрави,
проф. д-р Невена Милева
Заместник-ректор „Научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество”
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
тел.: +359-888-650653
факс: +359-32-261251

Стипендии от Фондация „Еврика“

За тринадесета поредна година стартирахме конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“. Пълна информация и условия за участие в конкурсите за стипендии може да намерите тук, а формуляр за участие – тук.

За втора поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще определим и десет студенти, носители на специалната стипендия „Хуауей – ИКТ“.

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2015 г.