Първа група
Редактиране на текст – основни правила и техники
Практическа работа с текст (Оя Байдар, „Портата на греха“)
Лектори – Йордан Костурков и Надя Фурнаджиева

Втора група
ПЪРВА ЧАСТ
Представяне на презентациите за сайтовете на издателствата – дискусия за издателските политики на различни български издателства и избиране на трите най-добри презентации.
ВТОРА ЧАСТ
От ръкописа до печатницата – дискусия за посещението на печатница “Нова принт”
Цветелина Димитрова