ПРОТОКОЛ № 177 / 9.11.2015

1. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ избра за зам.-декани на ФФ:
1. проф. д-р Теменужка Йовчева
2. доц. д-р Драгомир Господинов

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши изборът за научен секретар на ФФ да бъде явен.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ избра гл. ас. д-р Елисавета Марекова за научен секретар на ФФ.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да бъде предложено на ректора да накаже дисциплинарно доц. д-р Георги Дянков.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.