Четвърта национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии

Студентски съвет и Физически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, съвместно с фондация „Еврика“, организират четвъртото издание на Националната студентска научна сесия, която ще се проведе в периода 25 – 27 Март 2015 г. в гр. Пловдив.

Това ежегодно събитие предоставя поле за изява на млади учени, студенти и докторанти в областта на физиката, инженерните технологии и методиката на обучение по физика във Висшите училища в Страната и БАН. Осигурява се форум за обсъждане на актуални проблеми в съответната научна област, както и се създават контакти, даващи възможност за бъдещи общи инициативи.

В програмата на научната сесия се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, чиито автори или съавтори са студенти и докторанти.

Основните секции са:

  • Оптика, фотоника и лазерна физика
  • Атомна и ядрена физика
  • Физика на кондензираната материя и нанотехнологии
  • Електроника, комуникации и инженерни технологии
  • Теоретична и математическа физика
  • Астронимия и физика на земята
  • Интердисциплинари науки и методика на обучението по физика

По време на конференцията ще се състои конкурс за научен проект „Еврика“. В него участниците ще имат възможност да представят по атрактивен начин иновативни идеи или макети на установки, върху които работят в екип или самостоятелно.

Във връзка с Международната година на светлината – 2015-та, гостите на  конференцията ще могат да посетят изложба на фотографии, направени от студенти и рисунки на ученици, посветени на физични явления свързани с видимия спектър на електромагнитното лъчение.

Предвижда се също така и изложение на продукти и рекламни материали на някои от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии. Тези фирми са подходящ пример за едни от възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици.

Важни срокове
Подаване на заявление за участие:  22.02.2015
Представяне на пълните доклади, научни проекти и фотографии: 01.03.2015

За повече информация:

  • Интернет страница: http://nscp.uni-plovdiv.bg/
  • Facebook: IV Национална Студентска Научна Сесия по Физика и Инженерни Технологии

Такса правоучастие не се заплаща!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.