Ръководство

актуализирано: февруари 2016 г.

e-mail на ФФ: info.ffit.pu@gmail.com


доц. д-р Желязка Райкова
Декан
тел.: 032/ 261 270
e-mail: janeraik@uni-plovdiv.bg

проф. д-р Теменужка Йовчева
Зам.-декан по научни въпроси
тел.: 032/ 261 256
e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Драгомир Господинов
Зам.-декан по учебни въпроси
тел.: 032/ 261 278
e-mail: drago_pld@yahoo.com

гл. ас. д-р Елисавета Марекова
Научен секретар
тел.: 032/ 261-367
e-mail: eligeo@uni-plovdiv.bg

Мирена Митова
Секретар на факултет
тел.: 032/ 261 335

Николина Иванова

Административен секретар

тел: 032/ 261 313

Екатерина Кочовска
Инспектор „Учебен отдел“
тел.: 032/ 261 394


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.