Бланки за протоколи по Обща Физика

Студентите, изучаващи Обща физика, могат да изтеглят бланки за протоколите от лабораторните упражнения по раздели:
Механика
Молекулна физика
Електричество и магнетизъм
Оптика
Студентите, изучаващи по няколко раздела в един семестър, трябва да използват повече от един от предоставените файлове.
Желаем ви успешна работа в нашите лаборатории!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.