"Атика в България"

 

На 27 ноември 2013 г. от 17.00 ч. в  Огледалната зала на Софийски университет “Свети Климент Охридски” ще бъде представен сборникът “Атика в България”. Катедра Класическа филология на Софийски университет “Свети Климент Охридски” и Катедра по история на литературата и сравнително литературознание на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” ви канят на представянето.