Archive for October, 2013

Представяне на сборника “Атика в България”

"Атика в България"

 

На 27 ноември 2013 г. от 17.00 ч. в  Огледалната зала на Софийски университет “Свети Климент Охридски” ще бъде представен сборникът “Атика в България”. Катедра Класическа филология на Софийски университет “Свети Климент Охридски” и Катедра по история на литературата и сравнително литературознание на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” ви канят на представянето.

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема:

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, НЕГОВАТА ИСТОРИЯ, НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ – ПРЕДАЙ НАТАТЪК!

Лектор: Доц. д-р Мила Кръстева

29 октомври 2013 г. 15.00 ч.

11 ауд. (на партера в Ректората)

Лекцията се провежда в рамките на проекта: “От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на

“История славянобългарска” на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на XVIII – XXI в. ” (Проект № НИ13 ФЛФ014 / 20.03.2013 от 23.04.2013 на Фонд “НИ” на ПУ)

Ръководител на проекта: Доц. д-р Мила Кръстева

Членове на проекта: доц. д-р Йордан Костурков, гл. ас. д-р Атанаска Тошева, гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева, гл. ас. д-р Фани Бойкова, гл. ас. Антоанета Джельова, гл. ас. Гергана Иванова, гл. ас. Мариана Куршумова, докт. Галина Димитрова, докт. Тенчьо Дерекювлиев, Самуил Дабов (студент)

С предстоящата лекция Деканатът на Филологическия факултет на Пловдивския университет поздравява любомъдрите българи с Деня на народните будители (1 ноември 2013 г.)

Атика в България

korciaAtika-1-ok

 

Текстовете, включени в този сборник, съставляват представителна част от резултатите на проучванията,  които бяха осъществени в рамките на научния проект „Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България: превод, сценична реализация, изкуства, образование и културни политики“, субсидиран от Фонд научни изследвания (ДИД 02/1709). Участници в проекта са преподаватели, специалисти и докторанти от Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Катедра „История на литературата и сравнително литературознание“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  В сборника са включени и текстовете на лекции, изнесени в рамките на проекта от нашите партньори проф. Оливър Таплин и проф. Лорна Хардуик от Великобритания и на проф. Барбара Бибик от Полша.

За мащаба на извършената работа свидетелства и приложеният летопис на български постановки на произведения на старогръцката драма – театрални и музикално-сценични. Издирени и описани са както режисьорските интерпретации на пиесите на Есхил, Софокъл , Еврипид и Аристофан, така и разнообразните случаи на техни адаптации. Освен  постановките на професионални театри са обхванати и такива, осъществявани от аматьорски състави. Летописът е изработен въз основа  на базата данни с подробни досиета на всяка постановка, изработени по стандарт, утвърден от

ARCNEТ (Европейска мрежа за документиране и изследване на постановките на старогръцката драма), достъпна на сайта „Атика в България“ (http://atticdrama.com).  Значителна  част от тази база данни е плод на дългогодишна дейност, предхождаща настоящия проект  и осъществена от екипа на Пловдивския университет в  хода на поредица от вътрешноуниверситетски проекти от  1997 г. нататък  под наслова „Атика в България“. Като реверанс към  този начален етап, изпълнен с много усърдие и ентусиазъм, със същото заглавие се представя и този сборник.

Проф. дфн Клео Протохристова

40 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

На 11 и 12 октомври 2013 г. в ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе  ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 40 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ. В рамките на събитието Катедра по история на литературата и сравнително литературознание организира секция ИДЕОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦИЯ със следната програма:

 

СЕКЦИЯ

ИДЕОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦИЯ

11 ОКТОМВРИ 2013

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЛЕО ПРОТОХРИСТОВА

11.00 – 11.15 Клео Протохристова: Откриване на заседанието

11.15 – 11.30 Владимир Трендафилов (СУ): ВЛИЯНИЕ И РЕЦЕПЦИЯ, ПОЛИТИКА И  КУЛТУРА

11.30 – 11.45 Амелия Личева (СУ): НОБЕЛОВИТЕ НАГРАДИ В НОВИЯ ВЕК. ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗБОРИ

11.45 – 12.00 Милена Кирова (СУ): ВЪОБРАЗЕНАТА БЪЛГАРИЯ. БРИТАНСКИЯТ КОЛОНИАЛЕН ДИСКУРС ОТ ВЧЕРА И ДНЕС

12.00 – 12.30 Дискусия

12.30 – 14.00 Обедна почивка

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА КИРОВА

14.00 – 14.15 Иван Русков (ПУ): ОБРАЗ И ПОДОБИЕ: ПРЕ/СЪЗДАВАНЕ НА ПАИСИЙ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

14.15 – 14.30 Николай Чернокожев (СУ): РОБИ И РОБСТВА

14.30 – 14.45 Младен Влашки (ПУ): ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН АВАНГАРДИЗЪМ В БЪЛГАРСКИЯ СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ НА ГОДИНИТЕ СЛЕД ПЪРВТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

14.45 – 15.00 Клео Протохристова (ПУ): ЗА ЕДИН ЕПИЗОД ОТ БЪЛГАРСКАТА РЕЦЕПЦИЯ НА СТАРОГРЪЦКАТА ТРАГЕДИЯ. („ОРЕСТИЯ“ НА ВИЛИ ЦАНКОВ ОТ 1986 Г. – ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ, КРИТИЧЕСКИ РЕАКЦИИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТИ)

15.00 – 15.15 Дискусия

15.15 – 15.30 Кафе пауза

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН РУСКОВ

15.30 – 15.45 Дечка Чавдарова (ШУ): „КАВКАЗКИТЕ ПЛЕННИЦИ“ В СЪВРЕМЕННАТА РУСКА КУЛТУРА: ЛИТЕРАТУРЕН РИМЕЙК И ИДЕОЛОГИЧЕСКА УПОТРЕБА

15.45 – 16.00 Калина Лукова (БСУ): ИДЕОЛОГЕМИТЕ КАТО ПОЕТИЧЕСКИ „CAPRICHOS“

16.00 – 16.15 Дария Карапеткова (СУ): ПРЕВОДИТЕ ОТ ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ПРЕЗ 50-ТЕ ГОДИНИ: ИЗДАТЕЛСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ

16.15 – 16.30 Славка Михайлова (ПУ): АДАПТАЦИИ В ПРОЗА НА ОМИРОВАТА „ИЛИАДА“ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ – ПРОБЛЕМИ НА РЕЦЕПЦИЯТА (1878 – 1944 Г.)

16.30 – 16.45 Дискусия