ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема:

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, НЕГОВАТА ИСТОРИЯ, НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ – ПРЕДАЙ НАТАТЪК!

Лектор: Доц. д-р Мила Кръстева

29 октомври 2013 г. 15.00 ч.

11 ауд. (на партера в Ректората)

Лекцията се провежда в рамките на проекта: “От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на

“История славянобългарска” на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на XVIII – XXI в. ” (Проект № НИ13 ФЛФ014 / 20.03.2013 от 23.04.2013 на Фонд “НИ” на ПУ)

Ръководител на проекта: Доц. д-р Мила Кръстева

Членове на проекта: доц. д-р Йордан Костурков, гл. ас. д-р Атанаска Тошева, гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева, гл. ас. д-р Фани Бойкова, гл. ас. Антоанета Джельова, гл. ас. Гергана Иванова, гл. ас. Мариана Куршумова, докт. Галина Димитрова, докт. Тенчьо Дерекювлиев, Самуил Дабов (студент)

С предстоящата лекция Деканатът на Филологическия факултет на Пловдивския университет поздравява любомъдрите българи с Деня на народните будители (1 ноември 2013 г.)