СКРЪБНА ВЕСТ

 почина

 

Доц. д-р МАРГАРИТА ТОДОРОВА СЛАВОВА

 

 

Дългогодишен преподавател в

ПУ “Паисий Хилендарски”,

Филологически факултет

 

 

Свеждаме глава пред светлата й  памет!

Почивай в мир!

 

 

От колектива на

Пловдивски университетПаисий Хилендарски”

С дълбока скръб съобщаваме, че  ни напусна нашият обичан колега и приятел доц. д-р Маргарита Славова (1947-2011).

Дългогодишен преподавател в Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, доц. Славова разкриваше пред студентите филолози и педагози необятния свят на детската литература, вдъхновяваше техните творчески търсения.  Тя остави след себе си ценно научно творчество: книгите “Българската Пепеляшка” (Пловдив, 1997), “Метаморфози на приказното” (Пловдив, 1997), “Волшебное зеркало детства” (Киев, 2002), “Попелюшка лiтератури” (Киев, 2002), много студии и статии, публикувани у нас и в чужбина (САЩ, Япония, Бразилия, Испания, Норвегия, Финландия, Русия, Украйна, Грузия, Индия). Бе лектор по български език и култура в Киевския национален университет “Тарас Шевченко” (1998-2002), в Познанския университет “Адам Мицкевич” (2007-2011), където увлекателно и всеотдайно запознаваше чуждестранните българисти с магията на нашия език, литература и култура.

От колегите