На  25. 02. 2012 г.  в читалище “Христо Ботев” се открива  осми зимен фестивал на изкуствата “Сцена, палитра и слово” – Пловдив .

За повече информация виж:

http://marica.bg/show.php?id=75902