На 11 и 12 октомври 2013 г. в ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе  ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 40 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ. В рамките на събитието Катедра по история на литературата и сравнително литературознание организира секция ИДЕОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦИЯ със следната програма:

 

СЕКЦИЯ

ИДЕОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦИЯ

11 ОКТОМВРИ 2013

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЛЕО ПРОТОХРИСТОВА

11.00 – 11.15 Клео Протохристова: Откриване на заседанието

11.15 – 11.30 Владимир Трендафилов (СУ): ВЛИЯНИЕ И РЕЦЕПЦИЯ, ПОЛИТИКА И  КУЛТУРА

11.30 – 11.45 Амелия Личева (СУ): НОБЕЛОВИТЕ НАГРАДИ В НОВИЯ ВЕК. ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗБОРИ

11.45 – 12.00 Милена Кирова (СУ): ВЪОБРАЗЕНАТА БЪЛГАРИЯ. БРИТАНСКИЯТ КОЛОНИАЛЕН ДИСКУРС ОТ ВЧЕРА И ДНЕС

12.00 – 12.30 Дискусия

12.30 – 14.00 Обедна почивка

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА КИРОВА

14.00 – 14.15 Иван Русков (ПУ): ОБРАЗ И ПОДОБИЕ: ПРЕ/СЪЗДАВАНЕ НА ПАИСИЙ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

14.15 – 14.30 Николай Чернокожев (СУ): РОБИ И РОБСТВА

14.30 – 14.45 Младен Влашки (ПУ): ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН АВАНГАРДИЗЪМ В БЪЛГАРСКИЯ СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ НА ГОДИНИТЕ СЛЕД ПЪРВТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

14.45 – 15.00 Клео Протохристова (ПУ): ЗА ЕДИН ЕПИЗОД ОТ БЪЛГАРСКАТА РЕЦЕПЦИЯ НА СТАРОГРЪЦКАТА ТРАГЕДИЯ. („ОРЕСТИЯ“ НА ВИЛИ ЦАНКОВ ОТ 1986 Г. – ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ, КРИТИЧЕСКИ РЕАКЦИИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТИ)

15.00 – 15.15 Дискусия

15.15 – 15.30 Кафе пауза

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН РУСКОВ

15.30 – 15.45 Дечка Чавдарова (ШУ): „КАВКАЗКИТЕ ПЛЕННИЦИ“ В СЪВРЕМЕННАТА РУСКА КУЛТУРА: ЛИТЕРАТУРЕН РИМЕЙК И ИДЕОЛОГИЧЕСКА УПОТРЕБА

15.45 – 16.00 Калина Лукова (БСУ): ИДЕОЛОГЕМИТЕ КАТО ПОЕТИЧЕСКИ „CAPRICHOS“

16.00 – 16.15 Дария Карапеткова (СУ): ПРЕВОДИТЕ ОТ ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ПРЕЗ 50-ТЕ ГОДИНИ: ИЗДАТЕЛСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ

16.15 – 16.30 Славка Михайлова (ПУ): АДАПТАЦИИ В ПРОЗА НА ОМИРОВАТА „ИЛИАДА“ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ – ПРОБЛЕМИ НА РЕЦЕПЦИЯТА (1878 – 1944 Г.)

16.30 – 16.45 Дискусия