На 06. 06. 2012 г. в Пловдив се проведе международна научна сесия и литературно четете, посветени на творчеството на Кирил Кадийски по случай неговата 65-та годишнина. Организацията им беше дело на  Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание и  Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, а настоящите снимки – на Петко Недялков.