Archive for April, 2012

Програма на конференцията Опасни връзки / Престижни връзки

Академичният кръг по сравнително литературознание

Научна конференция

Опасни връзки / Престижни връзки

26 и 27 април 2012

Огледална зала, Софийския университет

26 април 2012

9. 00 – 9. 15 – Регистрация

9. 15 – 9. 30 – Откриване

 

Водещ: Николай Аретов

9. 30 – 9. 45 – Николай Аретов, Интертекстуалност и престиж

9. 45 – 10. 00 – Анна Алексиева, Непрестижните връзки: Османски модели в българската културна интимност

10. 00 – 10. 15 – Елена Гетова, Мотив и жанр – престижни и опасни връзки през Възраждането

10. 15 – 10. 30 – Николета Пътова, Историография и драма – проекти, внушения, връзки

10. 30 – 10. 45 – Светлозар Игов, Страхът от влияние: Далчев и Яворов

10. 45 – 11. 00 – Дискусия

11. 00 – 11. 30 – Кафе-пауза

11. 30 – 11. 45 – Михаил Неделчев, Литературните школи-фантоми (несъстоялите се напълно в българската литература парнасизъм, жеманфишизъм, футуризъм, имажинизъм и пр., в следите на европейски автори от Леконт дьо Лил и Сюли Прюдом до Маринети)

11. 45 – 12. 00 – Юлия Николова, “Ей, че те бяха нацапали” (културна памет и междутекстови връзки)

12. 00 – 12. 15 – Николай Чернокожев, Между орисията и монумента. Михайловски между Вазов и П. П. Славейков

12. 15 – 12. 30 – Емил Димитров, Годениците: смъртта на Пенчо Славейков като текст

12. 30 – 12. 45 – Нина Димитрова, Антихрист: Ницше и Янко Янев, оригиналът и епигонът

12. 45 – 13. 00– Дискусия

13. 00 – 14. 00 – Обедна почивка

 

Водещ: Калин Михайлов

14. 00 – 14. 15 – Младен Влашки, Опасни връзки – рецептивни нагласи и практики в началото на 20-те години на ХХ век у нас

14. 15 – 14. 30 – Биляна Борисова, Поемата Септември от Гео Милев в контекста на антологията Вик за правда от Ъптон Синклер – престижността на една опасна близост

14. 30 – 14. 45 – Ерика Лазарова, Опасни връзки: писателят и политическите съдилища

14. 45 – 15. 00 – Катя Зографова, За още една английска връзка на Асен Христофоров в романа му „Иманяри”

15. 00 – 15. 15 – Витана Костадинова, Джейн Остин и амбивалентните й взаимоотношения с романтичното

15. 15 – 15. 30 – Дискусия

15. 30 – 16. 00 – Кафе-пауза

 

16. 00 – 16. 15 – Йордан Костурков, Либертинството във Века на Просвещението. Биографията на Лорънс Стърн като сюжет за просвещенски роман

16. 15 – 16. 30 – Христо Манолакев, Либертинският герой в руската литература на ХІХ век (Онегин и Печорин)

16. 30 – 16. 45 –Клео Протохристова, Ханс Касторп и Танхойзер – родство по избор?

16. 45 – 17. 00 – Калин Михайлов, Да пишеш или да живееш: дневникът в романа и извън него

17. 00 – 17. 15 – Соня Александрова, Отчаяно изгубени в Хао(у)са на цитирането

17. 15 – 17. 30 – Дискусия

 

17. 45 – 18. 15 – Годишно събрание на АКСЛИТ

 

27 април 2012

 

Водещ: Антоанета Балчева

9. 00 – 9. 15 – Атанаска Методиева, Сребро в паноптично – епистоларна светлина. М. Волошин и Дом на поета

9. 15 – 9. 30 – Ина Христова, Кърлежа и Бодлер (Бодлеровият интертекст в Завръщането на Филип Латинович)

9. 30 – 9. 45 – Йорданка Бибина, Орхан Памук, Истанбул и многогласието на текста

9. 45 – 10. 00 – Румяна Л. Станчева, Писателят като персонаж. Един път към интертекстуалността

10. 00 – 10. 15 – Юлиан Жилиев, „Преследването” или за един мотив в джаза и литературата (Преследвачът на Хулио Кортасар и Аутопсия на една любов на Виктор Пасков)

10. 15 – 10. 30 – Дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе-пауза

 

11. 00 – 11. 15 – Дияна Николова, Сафо – преоткривана и въобразявана

11. 15 – 11. 30 – Андроника Мартонова, Лакло в Чосон: Пътешествия на кинопрочита

11. 30 – 11. 45 – Елица Дубарова, Тоталитет и дисоциираност – отново в търсене на целостта (За близостта между Чудните приключения на Петер Шлемил на Шамисо и Човекът без качества на Музил)

11. 45 – 12. 00 – Светла Черпокова, От „Цахес” до „Цахес” (Домова книга на опасните наематели)

12. 00 – 12. 15 – Малина Тонова, Съдбата на Йосиф – драматизъм и нравствен стоицизъм (съпоставка на библейския текст с откъс от книгата на Т. Ман – Йосиф и неговите братя)

12. 15 – 12. 30 – Дискусия

12.30 – 13. 30 – Обедна почивка

 

Водещ: Румяна Станчева

13. 30 – 13. 45 – Камелия Жабилова, Българският Заратустра. Преводи и интерпретации

13. 45 – 14. 00 – Любомир Делев, Екзорцистът: ужасът между словото и образа

14. 00 – 14. 15 – Жана Попова, Капитал лайт – превръщане на оригиналността в клишета и стереотипи

14. 15 – 14. 30 – Мая Тименова, Човешката участ в пиесата „Отново Годо” от Силвиан Дюпюи

14.30 – 14. 45 – Елена Дараданова, Френската връзка в поезията на Тин Уевич

14. 45 – 15. 00 – Дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе-пауза

 

Водещ: Светла Черпокова

15. 30 – 15. 45 – Владимир Стойчев, Топология на тялото: от плътта до звездите

15. 45 – 16. 00 – Димитър В. Атанасов, Опасни сръбски връзки/ Престижни сръбски връзки

16. 00 – 16. 15 – Юлия Йорданова, Опасни връзки между Литературата и Интернет (Новозараждащи се издателски форми, литературни жанрове и стилове на писане в уебсреда: български примери)

16. 15 – 16. 30 – Мая Горчева, За един „бракониер в европейската гора на културата”: литературните цитати в повестите и разказите на Златомир Златанов

16. 30 – 16. 45 – Бисерка Стоименова, Мрежите на разказа: интертекстуалност и авторефлексия в Корабът на глупците на Грегъри Норминтън

16. 45 – 17. 00 – Дискусия

17. 00 – 17. 15 – Закриване на конференцията

 

Philosophia

Още една полезна връзка за колеги и студенти е новото електронно списание за философия и култура с главен редактор  проф. дфн Георги Каприев. Повече информация на адрес:   http://philosophia.bg