Archive for April, 2011

Премиера

 

Катедра    по    история   на   литературата   и    сравнително

литературознание при Филологическия факултет на ПУ “Паисий

Хилендарски” ви кани на представянето на сборника “Съдбата на

Едип – българските маршрути”, което ще се състои на 18.04.2011 г.

от 17.00 ч. в Дом на учените – гр. Пловдив, ул. “Митрополит

Паисий” 6.


С подкрепата на поделение “Научна и приложна дейност” при ПУ “Паисий Хилендарски” и Съюз на учените в България – клон Пловдив.

Литературен конкурс

Обявен е ежегодният конкурс за стипендия на издателство “Пигмалион”. Стипендията е в размер от 100 лв. месечно за една календарна година. Условията за участие са:

– да сте студент на ПУ “Паисий Хилендарски” в редовна или задочна форма на обучение;

– да изпратите един литературен текст до 100 стандартни машинописни страници на адрес: изд. “Пигмалион”, гр. Пловдив, ул.”Иван Вазов” 42, Емилия Маринова;

– крайният срок за приемане на текстове е 13.05.2011 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени публично на 20.05.2011 в литературния салон на фондация “Пигмалион” от представители на издателството и Катедра по история на литературата и сравнително литературознание на ПУ “Паисий Хилендарски”.