Archive for January, 2014

Курс за докторанти

Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” организира цикъл лекции на тема „Флорентински ренесанс” с лектори проф. д.ф.н. Георги Каприев, проф. д.ф.н. Клео Протохристова и гл. ас. д-р Дияна Николова.

Третият модул е посветен на едно ново изкуство, което се ражда във Флоренция в края на XVI век – операта. Очертават се някои аспекти, свързани с появата на операта като dramma per musica: отношението поезия – музика и присъствието на операта в контекста на светския театър, балета, ренесансовата драматургия, поезия и проза; влиянието на пасторала върху развитието на операта. Проследява се дейността на Флорентинската Camerata, основните трактати за музиката през XV-XVI в., както и ренесансовите идеи за перспектива, за сценична архитектура и живопис, родили и новия тип сценично пространство на ренесансовия театър и операта. Откроява се начинът на осмисляне на операта (opera, вм. dramma per musica, opera scenica) именно като ново изкуство, родено от диалога между поезия и музика, в дебата за приоритетната роля на едно от двете изкуства в операта, които на свой ред водят от общото обозначение за „техне” до дефинирането на операта главно чрез музиката и до новия статут на музиканта в XVI–XVII век.

Третата лекция ще се проведе от гл. ас. д-р Дияна Николова на 15 януари, сряда, от 15.00 ч. в 12 с.з. , Ректорат.

 

Публична лекция и представяне

Катедрите

Българска литература и  теория на литературата

и

История на литературата и сравнително литературознание

на Филологическия факултет

при Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски“

 

 

имат удоволствието да Ви поканят на

публична лекция за съдбата на четенето , която ще изнесе проф. д-р Александър Кьосев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“

         на 13.01. 2014 г. ( понеделник) от 15.00  в 8-а аудитория,

както и на представяне на неговата книга „Караниците около четенето. (Научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-2012 г.)“( Сиела, 2013), което ще направи проф. д-р Албена Хранова с участието на автора

    също на 13. 01.2014г. от 17.30 в Заседателната зала на Ректора.

ЧЕСТИТА 2014 ГОДИНА!

ЧНГ!