Archive for November, 2011

Конкурси за стипендии

КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2012/2013 година

  • I СТУДЕНТИ съгласно текста: 13 декември 2011 г.; 16 януари 2012  г.; 20 януари 2012 г.; 15 март 2012 г.;
  • II ПРЕПОДАВАТЕЛИ съгласно текста: 15 декември 2011 г.; 16 януари 2012 г.; 20 януари 2012 г.
Срокове за подаване на документи и датите за събеседване могат да се намерят и на страницата на МОМН.

Бал на преподавателите и служителите

         По случай 50-годишния юбилей на ПУ “Паисий Хилендарски” беше организиран бал на преподавателите и служителите. Катедрата “История на литературата и сравнително литературознание” участва в тържеството, макар и в непълен състав.