Archive for January, 2012

Академичен кръг по сравнително литературознание (АКСЛИТ / CALIC / ACCL)

Драги колеги,

През 2012 г Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе научна конференция на тема:

Опасни връзки / Престижни връзки

Като използва заглавието на класическия роман на Шодерло дьо Лакло, публикуван точно преди 230 години, вниманието на конференцията ще бъде насочено към два типа междутекстови връзки и аналогии. В едни случаи авторите се стремят да демонстрират близостта на своята творба с някоя авторитетна творба или образец; в други случаи следването на този образец е съзнателно маскирано от автора, тъй като той може да предполага, че разкриването на близостта с ценения от него автор или образец може да се окаже „опасно” в някакъв смисъл или в някакъв контекст.

Предвиждаме конференцията да се проведе на 26 и 27 април в Софийския университет. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на Академичния кръг и в сборник.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака на организаторите на конференцията

Антоанета Балчева, Светла Черпокова и Николай Аретов на емейл

calic.bg@gmail.com

Краен срок за заявки – 28 февруари 2012.

Поздрави,

Николай Аретов

„АУГУСТ СТРИНДБЕРГ И XXI ВЕК“

Уважаеми колеги,
По повод на стогодишнината от смъртта на големия шведски писател, класик на
световната литература и театър, Аугуст Стриндберг (1849-1912), която ще се отбележи
в много страни, специалност Скандинавистика в СУ „Св. Климент Охридски“
съвместно с Шведския институт, Стокхолм, организира българо-шведски семинар, на
тема „Аугуст Стриндберг и XXI век“. Целта на семинара, който ще се проведе на 14 и
15 март 2012 г., е да допринесе за разширяване и задълбочаване на опознаването на
личността и творчеството на писателя в нашия век и за проучване на рецепцията му в
българския театър и литература.
Като съпътстващо събитие в Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски“ ще
бъде подредена изложба, посветена на издаването на произведения на Аугуст
Стриндберг в България.
Готовност за партньорство е заявена от Народен театър „Иван Вазов“, където за
участниците и гостите на семинара се предвижда специално представление на
Стриндберговата драма „Бащата“.
При възможност научните доклади и съобщения, включени в програмата на
семинара, ще бъдат отпечатани в сборник.
Обръщаме се към вас с покана за участие и с молба да разпространите
информацията за предстоящото събитие. При възникнали въпроси можете да се
свържете с гл. ас. д-р Надежда Михайлова на телефон 0889 717 120 или на
електронните адреси mihaylova.nadezhda@gmail.com и strindberg.seminar@gmail.com
Прилагаме тук заявка за участие, чийто краен срок за изпращане на
горепосочените електронни адреси е 20.01.2012. Надяваме се, че ще се отзовете на
нашата покана.
Специалност „Скандинавистика“
Катедра по германистика и скандинавистика
Факултет по класически и нови филологии
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“