Archive for December, 2012

По страниците на “Страница”

Извънредният брой на сп. “Страница”  за 2012 г. може да прочетете в електронен вариант на адрес:

http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/13/Straniza_2012_isvunreden.pdf

Списание “Страница” за 2012 г.

През тази година сп. “Страница” посети различни градове в България, за да се срещне със своите читатели. За интереса към специализираното издание свидетелства все по-многобройният кръг от негови приятели, към който може да се присъедини всеки, заинтересован от литературата и съвременния й облик. Виж групата списание Страница във Фейсбук.

Конкурси на МОМН