Archive for February 23rd, 2011

Покана за международна научна конференция в Сегед, Унгария

Институтът по славянски филологии при Сегедския университет със съдействието на Българското самоуправление – гр. Сегед и дружество “Приятели на България” – гр. Сегед организира

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Работни са всички славянски езици, английски и немски.

Конференцията ще се проведе на 26 –27 май 2011 г. в Института за славянски филологии при Сегедския университет.

Подробности за конференцията можете да видите тук.

Заявка за конференцията

Тържество в чест на проф. Клео Протохристова

 

    През юли 2010 г. катедрата отбеляза юбилея на своя ръководител –  проф. Клео Протохристова. Тържеството се проведе в ПУ “Паисий Хилендарски”, в компанията на колеги и приятели от различини български университети и БАН. Част от изненадите, подготвени  за случая, бяха: сборникът “Парадоски на неназовимото. Клео Протохристова”, специалният 25-ти брой на “Литературен вестник” (http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1127.pdf), електронната версия на сборника “Изворът на Нарцис” (http://liternet.bg/ebook/izvoryt-na-narcis/content.htm), много цветя, усмивки и пожелания.

Пролетта на Мо

Шинка Дичева-Христозова е родена на 28.04.1978 г. в Асеновград.  Завършила е Български език и история в ПУ „Паисий Хилендарски” през 2001 г. От 2002 г. е зачислена като хоноруван асистент по Българска литература след Освобождението до Първата световна война, а от 2010 г. е редовен докторант по Българска литература към катедрата по История на литературата и сравнително литературознание в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Името на Яна Язова кодира в себе си много страх и сила, любов и обида, престъпление и ненаказание. То остава за дълги години обречено на мълчание, натоварено с табута и мръсно в чисто политически контекст. За неудобните писатели е удобно да се мълчи. Но дори и в бездната на тишината сякаш говори сянката на Мо, която провокира общественото  битуване не само в 30-те години на XX век, но и днес.  Малцина са хората, проявили интерес към работата, живота и съдбата на загадъчната жена, която носи един изключително богат душевен свят. За жалост нейната популярност е скандално обвързана с многото въпроси около смъртта й през 1974 г., както и с  неизвестното местонахождение на голяма част от ръкописите й. Не за това обаче  става дума в настоящите страници.

Книгата „Пролетта на Мо” представя ранната кореспонденция на  Яна Язова до Александър Балабанов. Личните изповеди и дълбоко интимния тон в писмата отключват един свят на разтърсващи емоции, не/възможни  човешки отношения, задъхани усещания. Епистоларните откровения между младата поетеса и именития професор са много над битовокомуникативното говорене, това е своеобразно съжителстване, чийто дом-плик затваря вратата пред общността. Само там те двамата се чувстват заедно, сами; само там те могат да споделят себе си, да се уединят и да свалят маските на другостта. И да бъдат щастливи.

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕДИЦИНСКИ      УНИВЕРСИТЕТ  –  ВАРНА

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ,  КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ

гр. Варна  9002 , ул. “М. Дринов” N55, тел. +359/ 52/677 050; (вътр.2658)

www.mu-varna.bg Е- mail: department@mu-varna.bg

VІ  МЕЖДУНАРОДНА ЕЗИКОВА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОДУКТИВНИ  ЕЗИКОВИ  УМЕНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ ЦЕЛИ”,  7- 8 октомври 2011 г

Основни направления:

  • Езикова комуникация и европейско пространство;
  • Комуникативно поведение,  речеви стратегии и тактики;
  • Лингвистични и социолингвистични аспекти на езиковото обучение;
  • Актуални стратегии и подходи в преподаването на чужд език;
  • Спортни умения в академична среда.

Работни езици: български, английски, немски, френски, руски, испански.

За участие в конференцията се приема само по един доклад (самостоятелен или в съавторство).

За целта е необходимо:

1. Изпращане на резюме до 300 думи и заявка за участие до 30 май 2011 г

¨      на електронен адрес: department@mu-varna.bg

¨      или на пощенски адрес:

Варна, 9002 ул. “Марин Дринов” № 55,

Медицински университет – Варна

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

Даниела  Тончева

2. Заплащане на такса за правоучастие при регистрацията в размер на ? лева.

Таксата е индивидуална за всеки участник и включва: конферентни материали и достъп до заседанията на секциите,  коктейл и концерт, сборник с публикуваните доклади, кафе в паузите.

Докладите, изнесени и приети на заседанията на секциите, ще бъдат публикувани в международно издание на специален сборник на CD.

Организационен  комитет:

Почетен председател: Проф. д-р Анелия  Клисарова, д.м.н., Ректор на МУ – Варна

Почетен заместник-председател: Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н, Заместник-ректор

по научно-изследователската дейност на МУ – Варна

Председател:  доц. Виолета Тачева, д.ф.,

Директор на департамента по чуждоезиково обучение и комуникации при МУ – Варна

e-mail: tacheva@mu-varna.bg

тел.  00359/ 52/ 677 012 GSM: 0887/ 360 450

Заместник-председатели: ст. преп. Иван Мерджанов,

Секретар на секция “Немски, латински, френски, испански език”

тел.:+359 52/ 677 050 (вътр. 2658) GSM: 0888/ 537 965

E-mail: merdjanov@mu-varna.bg

ст. преп. Йорданка Стефанова, Секретар на секция “Български език”

тел.:+359 52/ 677 050 (вътр.2662);  GSM: 0887/ 579 754

E-mail: jordankastefanova@yahoo.com

ст. преп. Светла Трендафилова,  Секретар на секция “Английски език”

тел.:+359 52/ 677 050 (вътр. 2661)

E-mail: trendafilova@mu-varna.bg

ст. преп. Севда Христова, Секретар на секция “Руски език”

тел.:+359 52/ 677 050 (вътр. 2660)

E-mail: department@mu-varna.bg

Изисквания за докладите:

1.      Представя се на електронен и хартиен носител със следните параметри:

2.      Формат:  A4 (210 x 210 мм)

3.      Margins: Top: 2,5 см, Bottom: 2,5 см, Left: 3 см, Right: 2,5 см

4.      Заглавие: Font: Times  New Roman, Size: 14, Bold, Caps Lock, Alignment: Centered

5.      Име, презиме, фамилия, звание, степен на автора: Font: Times  New Roman, Size:12, Bold, Alignment: Centered

6.      Ключови думи: до 10,  Font: Times  New Roman, Size:10

7.      Текст на български или чужд език: Докладите трябва да бъдат до 4страници

8.      Font: Times  New Roman, Size:12, Alignment: Justified

9.      Библиография: Font: Times  New Roman, Size:11, Alignment: Justified

10.  Координати за контакти с автора (адрес, тел., e-mail)

Организационният комитет си запазва правото за промени.

По проекта РЕЦЕПЦИЯ НА АТИЧЕСКАТА ТРАГЕДИЯ В БЪЛГАРИЯ

Уъркшопът „Каква ни е Медея?“ се проведена 16 и 17 април 2008 г. от екип към Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание при Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, със съдействието на Консулството на Република Гърция в гр. Пловдив, Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, поделение „Научна и приложна дейност“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ и Съюза на учените в България – клон Пловдив. Форумът беше посветен на литературната, научната, преводната и театралната рецепция на Еврипидовата трагедия „Медея“ в България. Инициатор на проекта е проф. Клео Протохристова, ръководител на екипа и на катедрата организатор.

Събитието беше открито от г-н Никос Матюдакис, консул на Република Гърция в гр. Пловдив. Участваха водещи имена от българската култура – драматурзи, композитори, университетски преподаватели, сред които проф. Надежда Сейкова (режисьор и преподавател в НАТФИЗ), Диана Добрева (актриса и режисьор), Елена Камбурова (костюмограф), Румяна Мартон (композитор, вокален педагог), Антония Каракостова (театровед), доц. Светослав Овчаров (режисьор и преподавател в НАТФИЗ), доц. Искра Николова (преподавател в НАТФИЗ) и др.

По-важните акценти в Програмата бяха изпълнението на „Сънищата на Медея“, моноопера за сопран и роял на композитора Румяна Мартон; представянето на „Медея“ на Еврипидот Учебния театър при ПУ „Паисий Хилендарски“ (режисьор проф. Надежда Сейкова); прожекцията на филма „Възстановителна репетиция“ (2004) и среща с неговия режисьор – Светослав Овчаров.

Настоящият сборник включва текстовете на презентациите от уъркшопа, както и част от материалите, събрани в хода на проучването на българската рецепция на Еврипидовата трагедия от екип преподаватели, под ръководството на проф. Клео Протохристова. Проучвателната работа беше извършена с помощта на Поделение „Научна и приложна дейност“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, а също и на Университетска фондация – Пловдив.

За повече информация може да посетите официалния сайт на проекта на адрес : http://atticdrama.com