Първа група
ПЪРВА ЧАСТ
Обсъждане на практическата задача за коригиране на текст („Шепот зад завеса“, Димитър Арнаудов); лектори: Красимира Ангелова и Цветелина Димитрова
ВТОРА ЧАСТ
Практическа задача: Редактиране на текст
Лектори: Йордан Костурков, Надя Фурнаджиева

Втора група
ПЪРВА ЧАСТ
Дискусия върху рецензираните от студентите книги и стратегии при подбор на нови заглавия за издателска програма
Лектор: Младен Влашки
ВТОРА ЧАСТ
Обсъждане на практическата задача за коригиране на текст и посочване на системно допускани грешки
Лектор: Красимира Ангелова