Христиана Димитрова и Милена Иванова

Александър Христов, Ива Йорданова и Мая Ташева

Мария Янакиева и Василена Панчарова

Ненко Цъцаров и Стефан Садаков

Eлеонора Чепишева