Публична лекция на докторант Радка Колева

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
Секция „Физика”
……………………………………………………………………………………
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ПЛОВДИВ
Офис за трансфер на технологии, Лаборатория „Георги Кръстев”
……………………………………………………………………………………

Организират

публична лекция с дискусия на тема:

„ЦЕНТРОМАСОВ (БАРИЦЕНТРИЧЕН) МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕДИМЕНТАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ТЕЧНИ ДИСПЕРСНИ СИСТЕМИ“

Лектор: докторант Радка Колева
Време: 01 юни 2015 г., 15:00 часа
Място: зала „Компас“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректорат

Category: Лекции
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.